เรื่องเล่าพระปกเกล้าศึกษาจากหนังสือจดหมายเหตุเสด็จพระราชดำเนินประพาสยุโรป พ.ศ. 2476-2477

เรื่องเล่าพระปกเกล้าศึกษาจากหนังสือจดหมายเหตุเสด็จพระราชดำเนินประพาสยุโรป พ.ศ. 2476-2477

ในปี 2476-2477 พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินประพาสยุโรปเป็นครั้งสุดท้ายก่อนสิ้นรัชกาล โดยมีวัตถุประสงค์ในการเจริญสัมพันธไมตรีกับนานาประเทศภาคพื้นยุโรป และเพื่อเข้ารับการรักษาพระเนตรข้างซ้าย ห้องสมุด มสธ....
เรื่องเล่าพระปกเกล้าศึกษาจากสมุดภาพเสด็จฯ เลียบมณฑลพายัพ พ.ศ. 2469

เรื่องเล่าพระปกเกล้าศึกษาจากสมุดภาพเสด็จฯ เลียบมณฑลพายัพ พ.ศ. 2469

ย้อนอดีตพุทธศักราช 2469 เมื่อพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จขึ้นครองราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ 7 ได้เสด็จพระราชดำเนินเลียบมณฑลพายัพพร้อมด้วย สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี ระหว่างวันที่ 6 มกราคม – 5 กุมภาพันธ์ 2469...
27 มิถุนายน 2475 รัชกาลที่ 7 พระราชทานรัฐธรรมนูญฉบับ “ชั่วคราว” ฉบับแรกของประเทศไทย

27 มิถุนายน 2475 รัชกาลที่ 7 พระราชทานรัฐธรรมนูญฉบับ “ชั่วคราว” ฉบับแรกของประเทศไทย

27 มิถุนายน 2475  วันนี้เมื่อ 88 ปีที่แล้ว เป็นวันประกาศใช้บังคับ พระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามชั่วคราว ซึ่งถือว่าเป็นรัฐธรรมนูญฉบับแรกของประเทศไทย ภายหลังจากที่มีการปฏิวัติเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2475...
27 มกราคม 2469 พระราชพิธีสมโภชช้างเผือกคู่พระบารมี พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

27 มกราคม 2469 พระราชพิธีสมโภชช้างเผือกคู่พระบารมี พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

ความฉลาดแสนรู้ของพระยาช้างเผือกนั้นคงจะคล้ายๆ กันทุกช้าง ช้างเผือกเป็นพระราชพาหนะมงคลคู่พระบารมีพระมหากษัตริย์ มีลักษณะที่ต่างจากช้างทั่วไป มีตำรากำหนดรูปพรรณสันฐาณ ตระกูลวงศ์ช้างเผือก ชื่อว่า “ตำราพระคชลักษณ์” อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นถิ่นกำเนิดช้างพลายสำคัญในปี...
สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี กุลสตรีศรีสยาม

สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี กุลสตรีศรีสยาม

20 ธันวาคม 2562 เป็นวันครบ 115 ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพในสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินีในรัชกาลที่ 7 ซึ่งทรงพระราชสมภพเมื่อวันอังคารที่ 20 ธันวาคม 2447 พระยศเดิมคือหม่อมเจ้าหญิงรำไพพรรณี สวัสดิวัตน์ เป็นพระธิดาในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ...
บันทึกประวัติศาสตร์ไทยพระราชประเพณีกระบวนพยุหยาตราชลมารค

บันทึกประวัติศาสตร์ไทยพระราชประเพณีกระบวนพยุหยาตราชลมารค

เนื่องในวันที่ 12 ธันวาคม 2562 พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวจะเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ห้องสมุด มสธ. ได้นำภาพเก่าหาชมได้ยาก สมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว...