วันแห่งความรักกับเรื่อง “รักเดียวในพระราชหฤทัยรัชกาลที่ 7”

วันแห่งความรักกับเรื่อง “รักเดียวในพระราชหฤทัยรัชกาลที่ 7”

เมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวยังทรงดำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้าประชาธิปกศักดิเดชน์ ในรัขกาลที่ 6 ทรงศึกษาที่ประเทศอังกฤษ และเสด็จกลับมาประเทศสยามเพื่อทรงร่วมงานถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว...
ครบรอบ 34 ปี สำนักบรรณสารสนเทศ มสธ.

ครบรอบ 34 ปี สำนักบรรณสารสนเทศ มสธ.

ริเริ่มมี เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2529 สำนักบรรณสารสนเทศ ได้รับการยกฐานะจากหน่วยงานระดับศูนย์ เป็นหน่วยงานระดับสำนัก ตามพระราชกฤษฎีกา จัดตั้งสำนักบรรณสารสนเทศ และสำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ.2529 ซึ่งมีเนื้อหาใจความตอนหนึ่งว่า...
ริเริ่มที่ดินของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ริเริ่มที่ดินของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2522 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ซึ่งมี ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน ดำรงตำแหน่งอธิการบดี ในขณะนั้น ได้มีหนังสือขอบริจาคที่ดินประมาณ 30 ไร่ ถึงนายมงคล กาญจนพาสน์ ประธานกรรมการ บริษัท บางกอกแลนด์ จำกัด เพื่อเป็นที่ตั้งถาวรของมหาวิทยาลัย...
สารสนเทศจดหมายเหตุ มสธ. ออนไลน์ ฉบับที่ 3

สารสนเทศจดหมายเหตุ มสธ. ออนไลน์ ฉบับที่ 3

สวัสดีค่ะ…ห่างหายกันไปสักพักใหญ่ สำหรับการนำเสนอสารสนเทศจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยออนไลน์ เนื่องจากช่วงนี้ผู้เขียนติดภารกิจเร่งด่วน จึงขออภัยท่านผู้อ่านมา ณ ที่นี้ด้วยนะคะ ก่อนอื่นผู้เขียนต้องขออนุญาตเปลี่ยนชื่อวารสารใหม่...
จดหมายเหตุมหาวิทยาลัยออนไลน์ ฉบับที่ 2

จดหมายเหตุมหาวิทยาลัยออนไลน์ ฉบับที่ 2

สวัสดีค่ะ…พบกันเป็นครั้งที่ 2 แล้วที่หน่วยจดหมายเหตุมหาวิทยาลัย สำนักบรรณสารสนเทศจะได้นำเสนอสาระเรื่องราวและกิจกรรมดีๆ ที่เกิดขึ้นภายในรอบรั้วเขียว-ทองของเราซึ่งเกิดขึ้นในเดือนที่ผ่านมา เป็นเหตุการณ์สำคัญที่ได้บันทึกไว้เป็น “จดหมายเหตุมหาวิทยาลัย” ในเดือนมกราคม...
จดหมายเหตุมหาวิทยาลัยออนไลน์ ฉบับที่ 1

จดหมายเหตุมหาวิทยาลัยออนไลน์ ฉบับที่ 1

สวัสดีปีใหม่ 2561 ค่ะ…เป็นครั้งแรกที่หน่วยจดหมายเหตุมหาวิทยาลัย สำนักบรรณสารสนเทศ ได้มีโอกาสนำเสนอสาระเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นภายในรอบรั้วเขียว-ทองของเราในรอบเดือนที่ผ่านมา เป็นเหตุการณ์สำคัญที่ควรจดจำและบันทึกไว้เป็น “จดหมายเหตุมหาวิทยาลัย”...