ฉลาดซื้อ

นำเสนอความรู้และข้อมูลทดสอบเกี่ยวกับสินค้าและบริการ เพื่อให้ผู้อ่านได้เท่าทันกับแง่มุมของสินค้าที่โฆษณาและมีอยู่ในท้องตลาด
กำหนดออก: รายเดือน
รหัสจัดเก็บ: ฉ2