ข่าวห้องสมุด

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีอีเมล @mystou.net ขอให้ลงทะเบียนอีเมลและตั้งรหัสผ่านใหม่

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีอีเมล @mystou.net ขอให้ลงทะเบียนอีเมลและตั้งรหัสผ่านใหม่

สำนักคอมพิวเตอร์ ได้ยกเลิกโดเมน @mystou.net ดังนั้นจึงขอนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีบัญชีผู้ใช้ในรูปแบบอีเมลดังกล่าว ทำการลงทะเบียนขอรับบัญชีผู้ใช้เครือข่ายและตั้งรหัสผ่านใหม่ด้วยตนเอง เพื่อนำอีเมลดังกล่าวไปใช้งานในการค้นฐานข้อมูลของห้องสมุดจากภายนอกมหาวิทยาลัยต่อไป

read more
ทดลองใช้งานฐานข้อมูลข่าว iQNewsClip และ NewsCenter4

ทดลองใช้งานฐานข้อมูลข่าว iQNewsClip และ NewsCenter4

ห้องสมุด มสธ. ขอเชิญทดลองใช้งาน iQNewsClip ฐานข้อมูลข่าวจากหนังสือพิมพ์ภายในประเทศ และ NewsCenter4 ฐานข้อมูลข่าวจากหนังสือพิมพ์ นิตยสาร ข่าวทันเหตุการณ์ ในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงแหล่งข้อมูลอื่นๆที่น่าสนใจ ตั้งแต่วันนี้ – 11 ก.ย. 63 โดยติดต่อขอรับ username และ password ได้ที่อีเมลงานบริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า

read more
การยืมสื่อการศึกษาของห้องสมุด มสธ. สำหรับนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2563

การยืมสื่อการศึกษาของห้องสมุด มสธ. สำหรับนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2563

นักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา สามารถยืมสื่อการศึกษาของห้องสมุด มสธ. โดยนำหลักฐาน บัตรนักศึกษา และใบเสร็จการลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 1/2563 ติดต่อขอใช้บริการได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมคืน อาคารบรรณสาร ชั้น 1

read more
คู่มือการศึกษาค้นคว้าสารสนเทศของห้องสมุด มสธ. สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2563

คู่มือการศึกษาค้นคว้าสารสนเทศของห้องสมุด มสธ. สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2563

ห้องสมุด มสธ. จัดทำคู่มือการศึกษาค้นคว้าสารสนเทศ สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ประกอบด้วย การแนะนำห้องสมุด การสอนการค้นสื่อการศึกษา การใช้บริการห้องสมุด และรายชื่อหน่วยงานและสถานที่ติดต่อที่จะเอื้อประโยชน์ต่อการใช้สารสนเทศ สามารถดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็มได้แล้ว

read more
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การบริหารจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพภายหลังเกษียณอายุราชการ

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การบริหารจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพภายหลังเกษียณอายุราชการ

ห้องสมุด มสธ. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การบริหารจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพภายหลังเกษียณอายุราชการ ให้แก่บุคลากรของสำนักที่จะเกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ 2563 และผู้สนใจ ในวันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 -12.00 น. ณ  ห้องประชุม 2605-2605/1 อาคารวิชาการ 1 ชั้น 6 ส่วนต่อเติม

read more
ห้องสมุด มสธ. ขอเชิญใช้งานฐานข้อมูลข่าว Matichon e-Library

ห้องสมุด มสธ. ขอเชิญใช้งานฐานข้อมูลข่าว Matichon e-Library

ห้องสมุด มสธ. ขอเชิญใช้งาน Matichon e-Library ฐานข้อมูลข่าว ประกอบด้วย ข่าวทั่วไป บทสัมภาษณ์ บทความ บทวิเคราะห์ วิจารณ์ รายงาน ข้อเขียนอื่นๆ จากหนังสือพิมพ์มติชน หนังสือพิมพ์ข่าวสด หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ และนิตยสารมติชนสุดสัปดาห์ โดยสามารถค้นข้อมูลได้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 จนถึงปัจจุบัน

read more