ข่าวห้องสมุด

12 แหล่งเรียนรู้ออนไลน์:  สารสนเทศอัตลักษณ์ออนไลน์ของ มสธ. (ตอนที่ 1)

12 แหล่งเรียนรู้ออนไลน์: สารสนเทศอัตลักษณ์ออนไลน์ของ มสธ. (ตอนที่ 1)

สารสนเทศอัตลักษณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เป็นคอลเลคชั่นพิเศษที่ ห้องสมุด มสธ. จัดทำขึ้น เพื่อให้เป็นแหล่งความรู้เฉพาะด้าน ได้แก่ สารสนเทศจดหมายเหตุมหาวิทยาลัย สารสนเทศการศึกษาทางไกล สารสนเทศสุโขทัยศึกษา สารสนเทศพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี และสารสนเทศนนทบุรีศึกษา ซึ่งห้องสมุดได้มีการจัดให้อยู่ในรูปแบบแหล่งเรียนรู้ออนไลน์ เพื่อให้สะดวกต่อการเข้าถึงสารสนเทศอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น

read more
แนะนำ E-Book ด้านการศึกษาทางไกล  การเรียนรู้ในช่วงโควิด-19

แนะนำ E-Book ด้านการศึกษาทางไกล การเรียนรู้ในช่วงโควิด-19

การศึกษาทางไกล (Distance Education) เป็นระบบการเรียนการสอนที่ไม่มีชั้นเรียน ผู้เรียนและผู้สอนไม่ได้พบกันโดยตรง โดยผู้สอนถ่ายทอดเนื้อหาความรู้ผ่านสื่อประสม ซึ่งผู้เรียนสามารถเรียนได้ด้วยตนเองอยู่ที่บ้าน ไม่ต้องมาเข้าชั้นเรียนตามปกติ ซึ่งเข้ากับสถานการณ์ช่วงนี้ที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

read more
ทดลองใช้งานฐานข้อมูลทางการพยาบาล Clinicalkey for Nursing และ Clinical Skills

ทดลองใช้งานฐานข้อมูลทางการพยาบาล Clinicalkey for Nursing และ Clinical Skills

ห้องสมุด มสธ. ขอเชิญทดลองใช้งานฐานข้อมูลจำนวน 2 ฐาน ได้แก่ Clinicalkey for Nursing เป็นฐานข้อมูลทางการพยาบาล และ Clinical Skills เป็นฐานข้อมูลอีเลิร์นนิงทักษะทางการพยาบาล โดยเริ่มทดลองใช้งานแล้วตั้งแต่วันนี้ – 8 พฤษภาคม 2563

read more
ทดลองใช้งานฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ Harvard Business Review

ทดลองใช้งานฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ Harvard Business Review

ห้องสมุดขอเชิญทดลองใช้งาน EBSCO eBook Subscription Harvard Business Review Press Collection ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของสำนักพิมพ์ Harvard Business Review Press  ใช้งานแบบไม่จำกัดจำนวนผู้ใช้ มีจำนวนมากกว่า 600 รายชื่อ ใช้งานตั้งแต่วันนี้ – 30 พฤษภาคม 2563

read more
ทดลองใช้ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ทางธุรกิจและทางการแพทย์จากสำนักพิมพ์ EBSCO

ทดลองใช้ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ทางธุรกิจและทางการแพทย์จากสำนักพิมพ์ EBSCO

ห้องสมุดขอเชิญทดลองใช้งานฐานข้อมูล eBooks จากสนพ. EBSCO ได้แก่ EBSCO eBook Business Collection ฐานข้อมูลทางการธุรกิจ และ EBSCO eBooks Clinical Collection ฐานข้อมูลด้านการแพทย์ โดยใช้งานผ่านเครือข่ายมหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันนี้-30 มิ.ย.63

read more
ฐานข้อมูลและวารสารฟรีจากสำนักพิมพ์ Annual Reviews

ฐานข้อมูลและวารสารฟรีจากสำนักพิมพ์ Annual Reviews

ห้องสมุด มสธ. ขอเชิญใช้งานฐานข้อมูลและวารสารจากสำนักพิมพ์ Annual Reviews ได้แก่ Annual Reviews และ Knowable Magazine ใช้งานฟรี โดยไม่ต้องผ่านเครือข่ายมหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันนี้ – 30 เมษายน 2563

read more