สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (ห้องสมุด มสธ.) ขอเชิญอาจารย์ นักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ และบุคคลทั่วไปร่วมคัดเลือกหนังสือ/หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (eBook) เข้าห้องสมุด และเลือกซื้อหนังสือในกิจกรรม บรรณสาร Book Fair’67 พบกับ 18 ร้านหนังสือชั้นนำ และกิจกรรมหลากหลายภายในงาน ระหว่างวันที่ 2-29 กุมภาพันธ์ 2567 

1. คัดเลือกออนไลน์

คัดเลือกในระบบออนไลน์
วันที่ 2–29 กุมภาพันธ์ 2567

2. คัดเลือกจากร้านจำหน่าย

ณ โถงชั้นล่าง อาคารวิชาการ 3
วันที่ 7–9 กุมภาพันธ์ 2567

รายชื่อร้านจำหน่ายในกิจกรรม บรรณสาร Book Fair’67

กำหนดการ กิจกรรมบรรณสาร Book fair’67

7 กุมภาพันธ์ 2567
08.30 - 16.00 น.
ลงทะเบียนคัดเลือก/ร่วมงาน
09.00 - 09.15 น.
พิธีเปิด โดย รองศาสตราจารย์กฤติกา จิวาลักษณ์ ผู้อำนวยการสำนักบรรณสารสนเทศ
09.30 - 16.00 น.
กิจกรรม “บรรณสารฯ แรลลี่”
  • สถานี "หยิบฟรีมีให้อ่าน" เชิญคัดเลือกหนังสือ/วารสารหลากหลายเนื้อหา ที่ห้องสมุดมาแบ่งปันแก่ผู้อ่านที่สนใจ เช่น หนังสือทั่วไป หนังสือดูแลสุขภาพ หนังสือธรรมะ ฯลฯ
  • สถานี “Knowledge Quiz & Quest” ประชาสัมพันธ์และแนะนำฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
  • สถานี “38 ปี บรรณสารฯ พัฒนาการที่ยั่งยืน” บอกเล่าเรื่องราวประวัติพัฒนาการ ของสำนักบรรณสารสนเทศในช่วง 38 ปี ที่ผ่านมาและประชาสัมพันธ์อัตลักษณ์ มสธ.
  • สถานี “รู้เรื่อง..เครื่องหัตถศิลป์นนท์” ทำความรู้จักกับเครื่องปั้นดินเผาและเครื่องใช้ท้องถิ่นนนทบุรีผ่านเกมส์
8-9 กุมภาพันธ์ 2567
08.30 - 16.00 น.
ลงทะเบียนคัดเลือก/ร่วมงาน
08.30 - 16.00 น.
กิจกรรม “บรรณสารฯ แรลลี่”
  • สถานี "หยิบฟรีมีให้อ่าน" เชิญคัดเลือกหนังสือ/วารสารหลากหลายเนื้อหา ที่ห้องสมุดมาแบ่งปันแก่ผู้อ่านที่สนใจ เช่น หนังสือทั่วไป หนังสือดูแลสุขภาพ หนังสือธรรมะ ฯลฯ
  • สถานี “Knowledge Quiz & Quest” ประชาสัมพันธ์และแนะนำฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
  • สถานี “38 ปี บรรณสารฯ พัฒนาการที่ยั่งยืน” บอกเล่าเรื่องราวประวัติพัฒนาการ ของสำนักบรรณสารสนเทศในช่วง 38 ปี ที่ผ่านมาและประชาสัมพันธ์อัตลักษณ์ มสธ.
  • สถานี “รู้เรื่อง..เครื่องหัตถศิลป์นนท์” ทำความรู้จักกับเครื่องปั้นดินเผาและเครื่องใช้ท้องถิ่นนนทบุรีผ่านเกมส์