ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 4 ฐาน ใช้งานไม่ได้ชั่วคราว

ฐานข้อมูล ACM Digital Library, IEEE/IET Electronic Library (IEL), ProQuest Dissertation & Theses Global และ Web of Science อยู่ระหว่างดำเนินการต่ออายุการบอกรับสมาชิก ส่งผลให้ฐานข้อมูลดังกล่าวไม่สามารถใช้งานได้ชั่วคราว ทั้งนี้หากต่ออายุเสร็จสิ้นและเปิดใช้งานแล้ว จะประชาสัมพันธ์ให้ทราบต่อไป

Cambridge Knowledge Quiz 2021-Sukhothai Thammathirat Open University

ห้องสมุด มสธ. ขอเชิญนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรของ มสธ. ร่วมสนุกกับกิจกรรม Cambridge Knowledge Quiz 2021 โดยการตอบคำถามเพียง 5 ข้อ เพีอลุ้นรับของรางวัล Starbucks Gift Card 500 บาท จำนวน 10 รางวัล ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. – 30 พ.ย. 64

ทดลองใช้งานฐานข้อมูลด้านสุขภาพ GALE Health and Wellness

ห้องสมุด มสธ. ขอเชิญทดลองใช้งานฐานข้อมูลด้านสุขภาพ GALE Health and Wellness ซึ่งประกอบด้วย วารสาร บทความจากสิ่งพิมพ์ที่น่าสนใจ หนังสือพิมพ์ จดหมายข่าว วิดีโอสตรีมมิ่งทางด้านการแพทย์ ตั้งแต่วันนี้ – 31 ธันวาคม 2564

ขอเชิญใช้งานฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ iG Library

ห้องสมุด มสธ. ขอเชิญใช้งานฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ iG Library รองรับการใช้งานผ่านเว็บเบราว์เซอร์และแอปพลิเคชัน โดยใช้งานผ่านเครือข่ายของมหาวิทยาลัย หรือ VPN

ติดตามข่าวสารผ่านฐานข้อมูลข่าวออนไลน์

ห้องสมุด มสธ. ขอเชิญใช้งานฐานข้อมูลข่าวออนไลน์ จำนวน 2 ฐาน ได้แก่ Matichon e-Library ที่ใช้งานผ่านเครือข่ายมหาวิทยาลัยและ ​iQNewsClip ใช้งานโดยใช้อีเมลของมหาวิทยาลัย

ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สาขาวิชานิติศาสตร์

ห้องสมุด มสธ. ขอเชิญใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สาขาวิชานิติศาสตร์ จำนวน 2 ฐาน ได้แก่ Legal Source และ Oxford Law Online​ โดยใช้งานผ่านเครือข่ายของมหาวิทยาลัย หรือ VPN

ทดลองใช้งานฐานข้อมูลวารสารและวิทยานิพนธ์ภาษาอังกฤษ

ห้องสมุด มสธ. ขอเชิญทดลองใช้งาน J-GATE ฐานข้อมูลวารสารภาษาอังกฤษ และ WDL (World Dissertations Library) ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ โดยใช้งานผ่านเครือข่ายของมหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันนี้ – 30 มิถุนายน 2564

ห้องสมุด มสธ. พร้อมให้บริการโปรแกรม EndNote 20 แล้ว

ห้องสมุด มสธ. ขอเชิญนักศึกษาและบุคลากรใช้งานโปรแกรม EndNote 20 เครื่องมือช่วยรวบรวมและจัดการข้อมูลทางบรรณานุกรมสำหรับใช้อ้างอิงในการทำผลงานทางวิชาการ ซึ่งรองรับการใช้งานคอมพิวเตอร์ระบบปฏิบัติการ Windows และ Mac โดยลงทะเบียนเพื่อดาวน์โหลดโปรแกรมได้แล้วที่เว็บไซต์ห้องสมุด

คลังสารสนเทศดิจิทัล มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ห้องสมุด มสธ. ขอเชิญใช้งานคลังสารสนเทศดิจิทัล มสธ. แหล่งรวบรวม จัดเก็บ สงวนรักษา และเผยแพร่องค์ความรู้และภูมิปัญญาของมสธ. ได้แก่ คลังปัญญา ตำรา มสธ., คลังสารสนเทศดิจิทัล นนทบุรีท้องถิ่นของเรา, คลังสารสนเทศดิจิทัล พระปกเกล้าศึกษา และ คลังสารสนเทศดิจิทัล ศ. ดร. วิจิตร ศรีสอ้าน