พอดแคสต์

พอดแคสต์แนะนำสื่อการศึกษา เรื่องราวประวัติความเป็นมาและอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชที่บรรณารักษ์ห้องสมุด มสธ. ที่อยากเล่าให้คุณฟัง