ลงนามไว้อาลัย
ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน

ขอเชิญร่วมลงนามไว้อาลัยแด่ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน
ผู้ก่อตั้ง อธิการบดีคนแรกของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
และนายกสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ส่งโปสการ์ด

คำไว้อาลัย ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน

ด้วยรักและอาลัยยิ่ง
[ninja_tables id="39705"]

เชิญตอบแบบสำรวจการใช้บริการห้องสมุด เพื่อปรับปรุงการบริการห้องสมุดให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น