ขอเชิญคณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยร่วมคัดเลือกหนังสือเข้าห้องสมุดใน กิจกรรมบรรณสาร Book Fair’ 66 เนื่องในโอกาสครบรอบ 37 ปี การจัดตั้งสำนักบรรณสารสนเทศ ระหว่างวันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2566 ณ บริเวณโถงชั้นล่าง อาคารบริหาร เวลา 8.30 – 16.00 น. นอกจากกิจกรรมคัดเลือกหนังสือแล้ว ยังพบกับกิจกรรมประกอบงานมากมาย ได้แก่ กิจกรรม DIY รับของประดิษฐ์ที่ทำด้วยตนเองกลับบ้าน ฟรี นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมหยิบฟรีมีให้อ่าน ที่สามารถเลือกหนังสือ/นิตยสาร หลากหลายแนวกลับไปอ่านได้ ที่บริเวณด้านหน้าห้องสมุด อาคารบรรณสาร ชั้น 1 และร่วมสนุกกับกิจกรรม “ร่มหรรษา พาลุ้นโชค” ลุ้นรับของรางวัล ตลอดงาน ที่บริเวณจุดลงทะเบียน

แนะนำหนังสือใหม่ผ่าน Metaverse

กิจกรรม DIY ในงานบรรณสาร Book Fair’ 66

กระถางสร้างสุข

ตกแต่งกระถางที่ผิวเรียบๆ ไม่มีลวดลาย ให้สวยงาม น่าใช้ด้วยไอเดียตนเอง ด้วยวัสดุที่มีในบ้านหรือของตกแต่งที่สามารถหาได้รอบตัว เช่น เชือก ไหมพรม ผ้าลูกไม้ ดอกไม้ผ้า ผสมกับไอเดียและความชอบของตัวเอง กลายมาเป็นกระถางสารพัดประโยชน์ที่สวยงาน นำมาปลูกต้นไม้ ประดับตกแต่งบ้านได้

บันทึกบอกรัก

เรียนรู้เทคนิคขั้นตอนต่างๆ ของการทำสมุดบันทึก เช่น การเข้าเล่ม และการตกแต่งสมุดด้วยเศษผ้าสุดเก๋ไก๋ ซึ่งนอกจากจะสนุกในการลงมือประดิษฐ์ด้วยฝีมือเราเองแล้ว ยังสามารถนำไปใช้เป็นสมุดไดอารี่บันทึกข้อมูลชีวิตประจำวัน หรือเป็นของขวัญมอบให้คนสำคัญของคุณ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับสมุด พร้อมอุปกรณ์ตกแต่งฟรี

หางหงส์...ธงรักษ์

หางหงส์ เป็นสัญลักษณ์มงคลของคนมอญที่ใช้ ประดับตกแต่งบ้านเรือน และใช้แห่ไปถวายเป็นพุทธบูชาที่เสาหงส์ เป็นสัญลักษณ์ของการสร้างวัดมอญ ห้องสมุดนำมาประดิษฐ์เป็นที่คั่นหนังสือในรูปหางหงส์ที่สวยงาม มีเอกลักษณ์ เพื่อเป็นการอนุรักษ์ประเพณีของชาวมอญไว้ และ เป็นการเผยแพร่หางหงส์ให้คนทั่วไปได้รู้จัก

กำหนดการ

วันที่เวลากิจกรรมสถานที่
9 กุมภาพันธ์ 256608.30-16.00 น.กิจกรรม “หยิบฟรีมีให้อ่าน” อาคารบรรณสาร
08.30-16.00 น.ลงทะเบียนคัดเลือก/ร่วมงาน และกิจกรรม “แนะนำหนังสือใหม่ผ่าน Metaverse”อาคารบริหาร
09.00-09.15 น. พิธีเปิด โดย ผู้อำนวยการสำนักบรรณสารสนเทศ
09.30-12.00 น. กิจกรรม “บันทึกบอกรัก”
ประดิษฐ์สมุดบันทึกทำมือ มีเล่มเดียวในโลกไม่เหมือนใคร
ออกแบบตามความชอบของคุณเอง เหมาะที่จะเป็นของขวัญของที่ระลึก
โดย นายประทีป พงษ์สวัสดิ์ และนายจิรยุทธ พุกาธร
*โปรดลงทะเบียนร่วมกิจกรรม
13.30-15.00 น. กิจกรรม “หางหงส์…ธงรักษ์”
โดย คุณจิรวรรณ ใจเที่ยง และคณะจากชุมชนวัดศาลาแดง
*โปรดลงทะเบียนร่วมกิจกรรม
10 กุมภาพันธ์ 256608.30-16.00 น.กิจกรรม “หยิบฟรีมีให้อ่าน” อาคารบรรณสาร
08.30-16.00 น.ลงทะเบียนคัดเลือก/ร่วมงาน และกิจกรรม “แนะนำหนังสือใหม่ผ่าน Metaverse”อาคารบริหาร
09.30-12.00 น.กิจกรรม “กระถางสร้างสุข” (รอบที่ 1)
ตกแต่งกระถางให้สวยงามน่าใช้ด้วยไอเดียตนเอง ใส่ของก็ได้ ปลูกต้นไม้ก็ดี
โดย นางสาวศิริพร เกิดทรัพย์ และนางสาวอมรรัตน์ นวนสำเนียง
*โปรดลงทะเบียนร่วมกิจกรรม
13.30-15.00 น. กิจกรรม “กระถางสร้างสุข” (รอบที่ 2)
ตกแต่งกระถางให้สวยงามน่าใช้ด้วยไอเดียตนเอง ใส่ของก็ได้ ปลูกต้นไม้ก็ดี
โดย นางสาวศิริพร เกิดทรัพย์ และนางสาวอมรรัตน์ นวนสำเนียง
*โปรดลงทะเบียนร่วมกิจกรรม
โปรดลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม DIY ในงานบรรณสาร Book Fair’ 66