ทัศนารามัญ@มสธ.

สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ขอเชิญร่วมกิจกรรมเผยแพร่สารสนเทศภูมิปัญญาท้องถิ่นนนทบุรีศึกษา
ทัศนารามัญ@มสธ.
วันพุธที่ 7 กันยายน 2565
ณ ห้องพระปกเกล้า อาคารอเนกนิทัศน์
เวลา 09.30 – 15.30 น.

เอกสารโครงการ

นิทรรศการและการสาธิต

กิจกรรมบนเวที

กิจกรรมบนเวที

เวลา กิจกรรม
09.45 – 10.00 น. พิธีเปิดกิจกรรม ทัศนารามัญ@มสธ. และ การแสดงมอญรำ เปิดงาน
10.00 – 11.00 น. เล่าเรื่องหนังสือ “วิถีมอญในไทย”
11.35 – 12.00 น. ย่าครูปูชนียมอญรำ แห่งบ้านมอญเกาะเกร็ด (VDO)
13.00 – 15.00 น. เล่าเรื่องหนังสือ  “พินิจหัตถศิลป์มอญ” และ “วิจิตรศิลป์ดินเผาเกาะเกร็ด”
11.00 – 15.30 น. การสาธิตการละเล่นทะแยมอญในโอกาสต่าง ๆ

กิจกรรมจัดแสดงนิทรรศการและสาธิต

10.00 – 15.00 น.

กิจกรรมนำเสนอในรูปแบบฐานความรู้ ได้แก่

“หนังสือทรงคุณค่า ขุมปัญญานนทบุรี” แนะนำหนังสือ และ หนังสือ AR และ หนังสือหายากทรงคุณค่าออนไลน์
“เปิดประสบการณ์ใหม่ ท่องโลกพุทธศิลป์ พุทธจิตรกรรมล้ำค่านนทบุรี” เสริมปัญญาพัฒนาจิต จากจิตรกรรมฝาผนังโบสถ์ ผ่านสื่อนำชมเสมือนจริง VR
“สื่อหรรษา ตามหารามัญศิลป์ถิ่นเมืองนนท์” เรียนรู้เครื่องหัตถศิลป์นนทบุรี ผ่านสื่อเสมือนจริง AR
อ่าน รู้ ดู ฟัง นิทรรศน์รามัญวิถี” เก็บเกี่ยวความรู้จากนิทรรศการเคลื่อนที่ นิทรรศการออนไลน์ รายการเสียงออนไลน์ เรื่องเล่าจากท้องถิ่น
“ชีวิต ชีวา รามัญสาธิต   แลกเปลี่ยนเรียนรู้ พบปะพูดคุย แบ่งปันประสบการณ์ และร่วมเรียนรู้ ผ่านการบอกเล่าเรื่องราวและการสาธิตจากชุมชนมอญต่าง ๆ อาทิ

  • วิถึชีวิตและอาชีพท้องถิ่น เช่น ตำนานการค้าขายทางเรือ เครื่องปั้นดินเผา สไบมอญ
  • วิถีชีวิตที่อุทิศพระพุทธศาสนา เช่น อักษรมอญ ภาษา และหนังสือมอญ
  • นาฏกรรม รำฟ้อน เช่น มอญรำ ทะแยมอญ
  • อาหารจากผักพื้นบ้าน บำรุงกายา เช่น แกงใบมะรุมถั่วเขียว แกงหัวตาล แกงกล้วยดิบ ข้าวมันส้มตำ
  • อาหารพื้นบ้านมอญเฉพาะถิ่น เช่น น้ำปลายำ แกงข้าวตัง แกงเลียงหน่อกะลา หันตรา ขนมครกหงสา ขนมปลากริมเผือก
  • อาหารในประเพณี เทศกาลงานบุญ และพิธีกรรม เช่น ข้าวแช่ แกงบอน แกงมะตาด  พริกกะเกลือ กระยาสารท กะละแม ข้าวเหนียวแดง ข้าวต้มลูกโยน ข้าวต้มมัด ขนมเทียน

ลงทะเบียนร่วมงาน

ทัศนารามัญ@มสธ.

หมายเหตุ: ระบบอาจมีการจัดเก็บข้อมูลของท่านบนคอมพิวเตอร์หรือคลาวด์ (Cloud) ที่ให้บริการโดยบุคคลอื่น และอาจใช้โปรแกรมหรือแอปพลิเคชันของบุคคลอื่นในรูปแบบของการให้บริการแพลตฟอร์มสำเร็จรูปในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล โดยจะไม่อนุญาตให้บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลได้ตามมาตรการการคุ้มครองความปลอดภัยของข้อมูล

ข้อมูลของท่านอาจถูกเปิดเผยต่อมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และบุคคลอื่นที่เข้าร่วมการสัมมนาฯ ทั้งนี้การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวจะไม่มีวัตถุประสงค์โดยเฉพาะเจาะจงภายใต้ฐานทางกฎหมายและมาตรการความปลอดภัย