ตอบคำถามชิงรางวัล
Cambridge Knowledge Quiz 2019

เป็นฐานข้อมูลที่แหล่งรวมวารสารวิชาการที่ผลิตในประเทศไทยทุกสาขาวิชา (สาขาวิทยาศาสตร์/เทคโนโลยี และมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)

บทความวารสารวิชาการของไทยออนไลน์ ThaiJO

เข้าใช้งาน

ให้ข้อมูลช่วงปี ค.ศ. 1851 – 1922 และปี ค.ศ. 1981 – ปัจจุบัน
ประกอบด้วย Videos, The Learning Network, Science, Travel, Mini Crossword และอื่น ๆ

ฐานข้อมูลวารสาร Gale Academic OneFile

รายละเอียด

ค้นหาสื่อการศึกษาในห้องสมุด มสธ.

EBSCO Discovery Service


Keyword Title Author คู่มือการใช้งาน วีดีโอ

PULINET Catalog sharing


Keyword Title Author
OPAC

ค้นหาสื่อการศึกษาในห้องสมุด มสธ.

Single Search
PULINET Search

Keyword Title Author

ข่าวห้องสมุด

นิยายใหม่น่าอ่าน ประจำเดือน กันยายน 62

นิยายใหม่น่าอ่าน ประจำเดือน กันยายน 62

มาตามคำเรียกร้อง สำหรับคอนิยาย ช่วงนี้มีนิยายใหม่ ๆ น่าอ่าน เข้ามาให้เลือกอ่านกันหลายเล่มเลยทีเดียว ท่านสามารถ หยิบ-ยืม อ่านได้ที่บริเวณจัดแสดงที่ชั้น 1 อาคารบรรณสาร และตรวจสอบตัวเล่มนิยายอื่น ๆ ก่อนมายืมได้ที่ Link ได้ล่าง ห้องสมุด มสธ....