ตอบคำถามชิงรางวัล
Cambridge Knowledge Quiz 2019

ฐานข้อมูลสำหรับพยาบาลและผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพ
บทเรียนและขั้นตอนการพยาบาลรูปแบบ eBooks วิดีโอ และรูปภาพ

Nursing Reference Center Plus

รายละเอียด

การตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ปีการศึกษา 2561

รายงานการประเมินตนเอง(SAR) ประจำปีการศึกษา 2561

เป็นฐานข้อมูลที่แหล่งรวมวารสารวิชาการที่ผลิตในประเทศไทยทุกสาขาวิชา (สาขาวิทยาศาสตร์/เทคโนโลยี และมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)

บทความวารสารวิชาการของไทยออนไลน์ ThaiJO

เข้าใช้งาน

ค้นหาสื่อการศึกษาในห้องสมุด มสธ.

EBSCO Discovery Service


Keyword Title Author คู่มือการใช้งาน วีดีโอ

PULINET Catalog sharing


Keyword Title Author
OPAC

ค้นหาสื่อการศึกษาในห้องสมุด มสธ.

Single Search
PULINET Search

Keyword Title Author

ข่าวห้องสมุด

บันทึกประวัติศาสตร์สำคัญของชาติกับ “นิตยสารศิลปวัฒนธรรม” ฉบับตุลาคม ๒๕๖๒

บันทึกประวัติศาสตร์สำคัญของชาติกับ “นิตยสารศิลปวัฒนธรรม” ฉบับตุลาคม ๒๕๖๒

ร่วมบันทึกประวัติศาสตร์สำคัญของชาติอีกครั้งกับศิลปวัฒนธรรม ฉบับตุลาคม ๒๕๖๒ กับการเสด็จฯ กระบวนพยุหยาตราทางชลมารค ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก - พระราชพิธีสำคัญที่มีแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยา ที่ครั้งนี้จะมองจากสายตาของชาวต่างชาติ ผ่านบันทึกข้อมูลของโปรตุเกส, ฮอลันดา, สเปน,...

หนังสือใหม่ ต้อนรับ บรรณสาร Book Fair’ 63

หนังสือใหม่ ต้อนรับ บรรณสาร Book Fair’ 63

แนะนำหนังสือใหม่ ต้อนรับบรรณสาร Book Fair'63 บรรณสาร Book Fair'63 จะจัดขึ้น วันที่ 30 – 31 ต.ค.62 อย่าลืมมาแวะเยี่ยมชมบูธร้านหนังสือ ณ บริเวณใต้อาคารบริหาร กันนะคะ