บริการห้องสมุด มสธ. ทางออนไลน์

ผู้ใช้สามารถใช้บริการห้องสมุด มสธ. ผ่านทางออนไลน์ได้หลากหลายช่องทาง

ห้องสมุด มสธ. จัดพิมพ์หนังสือจดหมายเหตุการอนุรักษ์พุทธศิลป์ สร้างพระโคนสมอ พระพิมพ์ดินเผา วัดชมภูเวก
ขอเชิญใช้งานฐานข้อมูลจากสำนักพิมพ์ GALE

ห้องสมุด มสธ. ขอเชิญใช้งาน Gale eBooks  ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ Gale Academic OneFile: Select ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ และ Gale Power Search เครื่องมือการค้นแบบ Cross search ที่สามารถค้นทั้ง Gale eBooks และ Gale Academic OneFile: Select ได้

ขอเชิญใช้ฐานข้อมูลจากสำนักพิมพ์ EBSCO

ห้องสมุด มสธ. ขอเชิญใช้งานฐานข้อมูลจากสำนักพิมพ์ EBSCO ประกอบด้วย ฐานข้อมูลสหสาขาวิชา และฐานเฉพาะด้าน ได้แก่ ฐานข้อมูลด้านคอมพิวเตอร์ สถาปัตยกรรมและศิลปะ การศึกษา อุตสาหกรรมอาหาร และกฎหมาย โดยใช้งานผ่านเครือข่ายมหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันนี้ - 31 ธันวาคม 2564

ห้องสมุด มสธ. บอกรับฐานข้อมูลใหม่ด้านกฎหมาย Oxford Law Online

ห้องสมุด มสธ. ขอเชิญใช้งานฐานข้อมูลบอกรับใหม่ด้านกฎหมาย Oxford Law Online ซึ่งรวบรวม Case Law, Oxford Law eBooks, Oxford Law Journals, บทความ Peer-reviewed headnotes และ Commentaries โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น Oxford Reports on International Law (ORIL), Oxford Competition Law (OCL), Oxford Constitutions of the World (OCW), Oxford Legal Research Library (OLRL) และ Investment Claims (IC)

ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 4 ฐาน ใช้งานไม่ได้ชั่วคราว

ACM Digital Library, IEEE/IET Electronic Library (IEL)
ProQuest Dissertation & Theses Global, Web of Science

previous arrow
next arrow
Slider

ข่าวห้องสมุด

วันเปิดทำการห้องสมุด มสธ. เดือนธันวาคม 2564

เดือนธันวาคม 2564 ห้องสมุด มสธ. เปิดให้บริการ ณ ที่ทำการ ในวันจันทร์- วันศุกร์ เวลา 9.00-15.30 น. เฉพาะนักศึกษาและบุคลากรของ มสธ. ตามมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และให้บริการออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ห้องสมุด

บริการแนะนำการค้นคว้าทางวิชาการของห้องสมุด มสธ. ทางออนไลน์ เดือนธันวาคม 2564

ห้องสมุด มสธ. ขอเชิญนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรของ มสธ. ใช้บริการแนะนำการค้นคว้าทางวิชาการของห้องสมุดทางออนไลน์ผ่าน Microsoft Teams ซึ่งประกอบด้วย การค้นฐานข้อมูลห้องสมุดจากภายนอกมหาวิทยาลัย (VPN), การสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และการใช้งานโปรแกรมจัดการบรรณานุกรม EndNote

กิจกรรมห้องสมุด

สาระความรู้

128 ปีแห่งการเสด็จพระบรมราชสมภพในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 เป็นวันครบรอบปีที่ 128 แห่งการเสด็จพระบรมราชสมภพในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 7

The International Review of Research in Open and Distributed Learning วารสารออนไลน์ด้านการศึกษาทางไกล

เป็นวารสารออนไลน์แบบเปิด (open access e-journal) ที่สามารถเข้าถึงบทความฉบับเต็ม (full text) ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย เนื้อหาภายในครอบคลุมงานวิจัย วิทยานิพนธ์ ทฤษฎี และแนวปฏิบัติด้านการเรียนการสอนทางไกล การศึกษาแบบเปิด และการเรียนการสอนแบบการกระจายศูนย์ (Distributed Learning) เพื่อกลุ่มเป้าหมายทั้งนักวิจัย อาจารย์ นักศึกษา และผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา