วันเปิดทำการห้องสมุด มสธ. เดือนธันวาคม 2563

ห้องสมุด มสธ. เปิดทำการเดือนธันวาคม 2563  วันจันทร์ - วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ) และวันเสาร์ที่ 5, 26 เวลา 8.30-16.30 น. โดยปิดทำการ วันที่ 10-13 ธ.ค. 63 วันรัฐธรรมนูญและวันหยุดชดเชย วันที่ 17-20 ธ.ค. 63 งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร และวันที่ 31 ธ.ค. 63- 3 ม.ค. 64 เทศกาลปีใหม่

ทดลองใช้งานหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ EBSCO eBooks University Press Collection

ห้องสมุด มสธ. ขอเชิญใช้งาน EBSCO eBooks University Press Collection คอลเลคชั่นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ครอบคลุมสหสาขาวิชากว่า 37,000 ชื่อเรื่องจากสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยกว่า 90 แห่งจากทั่วโลก โดยค้นผ่านเครือข่ายมหาวิทยาลัยเท่านั้น ทดลองใช้งานตั้งแต่วันนี้ - 31 ธันวาคม 2563

ห้องสมุด มสธ. ขอเชิญใช้งานฐานข้อมูลข่าว Matichon e-Library

ห้องสมุด มสธ. ขอเชิญใช้งาน Matichon e-Library ฐานข้อมูลข่าว ประกอบด้วย ข่าวทั่วไป บทสัมภาษณ์ บทความ บทวิเคราะห์ วิจารณ์ รายงาน ข้อเขียนอื่นๆ จากหนังสือพิมพ์มติชน หนังสือพิมพ์ข่าวสด หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ และนิตยสารมติชนสุดสัปดาห์ โดยสามารถค้นข้อมูลได้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 จนถึงปัจจุบัน

ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ภาษาอังกฤษ Gale eBooks

ห้องสมุด มสธ. ขอเชิญใช้งานฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ภาษาอังกฤษ Gale eBooks ครอบคลุมทุกสาขาวิชา สามารถฟังเนื้อหา และดาวน์โหลดไฟล์เสียง แปลเนื้อหาเป็นภาษาไทย โดยเชื่อมต่อบัญชีกับ Google Drive และ One Drive

ห้องสมุด มสธ. บอกรับฐานข้อมูลใหม่ด้านกฎหมาย Oxford Law Online

ห้องสมุด มสธ. ขอเชิญใช้งานฐานข้อมูลบอกรับใหม่ด้านกฎหมาย Oxford Law Online ซึ่งรวบรวม Case Law, Oxford Law eBooks, Oxford Law Journals, บทความ Peer-reviewed headnotes และ Commentaries โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น Oxford Reports on International Law (ORIL), Oxford Competition Law (OCL), Oxford Constitutions of the World (OCW), Oxford Legal Research Library (OLRL) และ Investment Claims (IC)

ขอเชิญใช้ฐานข้อมูลจากสำนักพิมพ์ EBSCO จำนวน 6 ฐาน

ห้องสมุด มสธ. ขอเชิญใช้งานฐานข้อมูลจากสำนักพิมพ์ EBSCO ประกอบด้วย ฐานข้อมูลสหสาขาวิชา และฐานเฉพาะด้าน ได้แก่ ฐานข้อมูลด้านคอมพิวเตอร์ สถาปัตยกรรมและศิลปะ การศึกษา อุตสาหกรรมอาหาร และกฎหมาย โดยใช้งานผ่านเครือข่ายมหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันนี้ - 31 ธันวาคม 2564

previous arrow
next arrow
Slider

ข่าวห้องสมุด

ห้องสมุด มสธ. เชิญร่วมงานบรรณสาร Book Fair’64 ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน – 3 ธันวาคม 2563

โดยปีนี้ห้องสมุดได้เพิ่มช่องทางการคัดเลือกหนังสือทางออนไลน์ที่ http://libintra.stou.ac.th/bookfair ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2563 และสามารถคัดเลือกหนังสือจากร้านค้า ระหว่างวันที่ 2 – 3 ธันวาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ บริเวณโถงชั้นล่าง อาคารบริหาร

วันเปิดทำการห้องสมุด มสธ. เดือนธันวาคม 2563

ห้องสมุด มสธ. เปิดทำการเดือนธันวาคม 2563  วันจันทร์ – วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ) และวันเสาร์ที่ 5, 26 เวลา 8.30-16.30 น. โดยปิดทำการ วันที่ 10-13 ธ.ค. 63 วันรัฐธรรมนูญและวันหยุดชดเชย วันที่ 17-20 ธ.ค. 63 งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร และวันที่ 31 ธ.ค. 63- 3 ม.ค. 64 เทศกาลปีใหม่

กิจกรรมห้องสมุด

สาระความรู้

8 พฤศจิกายน 2538 พิธีเปิดห้องพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ

วันนี้เมื่อ 25 ปีที่แล้ว พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อครั้งดำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดห้องพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี ณ อาคารบรรณสาร

8 พฤศจิกายน วันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 แห่งราชจักรีวงศ์ ทรงพระราชสมภพ เมื่อวันพุธ แรม 14 ค่ำ เดือน 11 ร.ศ.112 ปีมะเส็ง ตรงกับวันที่ 8 พฤศจิกายน 2436 ณ พระที่นั่งสุทธาศรีอภิรมย์ในพระบรมมหาราชวัง ทรงเป็นพระราชโอรสพระองค์สุดท้าย ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระศรีพัชรินทรา บรมราชินีนารถ ได้รับพระราชทานพระนามว่า สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าประชาธิปกศักดิเดชน์