กฎ กติกา และมารยาท

การร่วมเขียนบทความและแสดงความคิดเห็นในบล็อกบรรณสาระความรู้ ผู้เข้าร่วมพึงปฏิบัติดังต่อไปนี้

  1. ห้ามเสนอข้อความหรือเนื้อหาอันเป็นการหมิ่นสถาบันพระมหากษัตริย์ ชาติ ศาสนา
  2. ห้ามเสนอข้อความหรือเนื้อหาที่ส่อไปในทางหยาบคาย ก้าวร้าว
  3. ห้ามเสนอข้อความหรือเนื้อหาที่ส่อไปในทาง ลามก อนาจาร
  4. ห้ามเสนอข้อความอันมีเนื้อหายั่วยุทางการเมือง
  5. ห้ามเสนอข้อความหรือเนื้อหาอันเป็นการผิดกฎหมายหรือศีลธรรมอันดีของสังคม
  6. ห้ามเสนอข้อความอันมีเนื้อหาพาดพิงบุคคล / กลุ่มบุคคล ที่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง
  7. ห้ามนำเสนอข้อความหรือเนื้อหาละเมิดลิขสิทธิ์ หากมีการนำข้อความมาเผยแพร่ต่อต้องมีการอ้างอิงเสมอ