เอกสารงานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2552

เอกสารประกอบการประชุมประชุมบุคลากรงานต้อนรับภายในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
เมื่อ 10 ม.ค. 2011 ณ.ห้องฉายภาพยนตร์ อาคารบรรณสาร ชั้น 4

  1. การประชุมเตรียมงานต้อนรับภายใน2553new
  2. แนวทางการปฏิบัติงานต้อนรับภายในบริเวณพิธี2553
  3. แผนผังการปฏิบัติงานวันพิธี
  4. รายชื่อผู้ปฏิบัติงานต้อนรับภายในวันพิธี2553
  5. การปฏิบัติงานแจกสูจิบัตรในวันซ้อมใหญ่2553
  6. แผนผังการแจกสูจิบัตร
  7. หน้าที่แจกสูจิบัตร
  8. ผู้ปฏิบัติงานแจกสูจิบัตร2553
  9. monk
  10. schedule1