I’mWatch นาฬิกา Social Network

I’mWatch เป็นนาฬิกาที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Android สามารถเชื่อมต่อกับสมารท์โฟนผ่านบลูทูช มีขนาดหน้าจอ 1.54 นิ้ว สามารถใช้งาน E-mail, ตรวจสอบอุณหภูมิ, เช็คข้อมูลหุ้น, Facebook, Twitter, Foursquare

Tech Spec

  • ARM9 IMX233
  • RAM 64MB
  • Storage 4 GB
  • Battery600mAh (ใช้โทรศัพท์ได้ประมาณ 2 ชั่วโมง และโหมดสแตนบายได้ 48 ชั่วโมง)
  • ราคา 360 US
  • วางจำหน่ายประมาณ 30 มิถุนายน นี้

ข้อมูลจาก http://www.androidcentral.com/android-powered-imwatch-knows-what-time-it