วิธีล้าง Keyboard โดยใช้เครื่องล้างจาน

sshot-386
วีธีทำความสะอาด Keyboard แบบง่าย มีขั้นตอนดังนี้

  1. ใช้ไขควงขันน๊อตที่ล๊อก Keyboard ออกให้หมด
  2. แกะส่วนที่เป็นแผงวงจร และสาย USB ออก
  3. นำส่วนที่เป็นพลาสติก ไปล้าง

ดูขั้นตอนการทำพร้อมภาพประกอบได้ที่ http://www.howtogeek.com/65915/how-to-clean-your-filthy-keyboard-in-the-dishwasher-without-ruining-it/