เปลี่ยนปุ่ม Shutdown ให้เป็น Restart

ผู้ใช้ Windows 7 สามารถตั้งค่าปุ่ม Shutdown ให้เป็นคำสั่งอื่นได้ เช่น

  • Restart
  • Log off
  • Lock
  • Sleep
  • Switch User

วิธีทำ

คลิ๊กปุ่ม Windows แล้วคลิ๊กขวาที่ปุ่ม Shutdown

กำหนดในช่อง Power button action