พิพิธภัณฑ์ครุฑ

Copy

พิพิธภัณฑ์ครุฑนำเสนอเรื่องราวประวัติความเป็นมาขององค์ครุฑในหลากหลายมิติ ทั้งในเชิงพุทธและพราหมณ์ รวมไปถึงงานศิลปกรรมที่มีการจัดแสดงองค์ครุฑไม้สักกว่า 50 องค์ และองค์ครุฑไฟเบอร์กลาสอีกมากกว่า 100 องค์ ประดิษฐานไว้ ณ พิพิธฑ์ครุฑของธนาคารธนชาต เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการให้ความรู้ และความผูกพันของครุฑให้คงอยู่กับคนไทยและสังคมไทยต่อไป สำหรับผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมพิพิธภัณฑ์ครุฑได้ที่ www.garuda-museum.com