การเข้าถึงวารสารอย่างรวดเร็วด้วยคิวอาร์โค้ด (QR Code)

QR Code คือ อะไร

QR Code คือ รหัสสองมิติ (two-dimensional code) ที่สามารถบันทึกข้อมูล เช่น ตัวหนังสือ ตัวเลข ภาพต่างๆ ได้ โดยรหัสถูกจัดไว้ในรูปแบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส
QR Code ย่อมาจาก “Quick Response Code” หรือการตอบสนองที่รวดเร็ว
ListJournal


QR Code กับ วารสารของห้องสมุด มสธ.

ผู้ใช้บริการห้องสมุด สามารถใช้บริการวารสารวิชาการและบันเทิงคดี ได้ง่ายและรวดเร็วโดย ผ่านอุปกรณ์สมาร์ทโฟน (Smart Phone)และ แทบเล็ต(Tablet)  ซึ่งประกอบด้วย 2 ส่วน คือ

  1. สมาร์ทโฟนหรือแทบเล็ต ที่มีกล้องถ่ายรูป
  2. โปรแกรมอ่าน QR Code สามารถดาวน์โหลดแอพพิเคชั่น ประเภท QR Code Reader เช่น QR Code Reader, The Kaywa Reader เป็นต้น
  3. การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

ขั้นตอนการใช้วารสารด้วย QR Code

Picture1

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม:  หน่วยบริการสื่อสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง ฝ่ายบริการสื่อการศึกษา โทร (02)504-7461-2