แนวคิดเก็บเงินเกษียณ

post

            การวางแผนเพื่อการเกษียณอายุนั้นเป็นสิ่งที่จำเป็นและควรให้ความสำคัญอย่างมาก เนื่องจากปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ ทั้งในเรื่องสังคมและเศรษฐกิจอาจทำให้เราต้องเก็บและหาเงินให้ได้มากกว่าที่คาดการณ์ไว้

                เป็นบทความดีที่น้องๆ พนักงานรุ่นใหม่ที่เพิ่งจะเข้าทำงานควรอ่านเพื่อศึกษาหาความรู้ด้านการเงิน มีการวารแผนการใช้จ่าย การออม  หากได้ปฏิบัติอย่างต่อเนื่องจะเป็นผลดีมีวินัยในการใช้จ่าย ที่สำคัญ อย่าลืมให้สมาชิกในครอบครัวมีส่วนร่วม จะทำให้สมาชิกทุกคนมีจุดมุ่งหมายเดียวกันและดำเนินชีวิตไปในทิศทางที่สอดคล้องกัน เพราะให้สมาชิกคนใดคนหนึ่งรับผิดชอบดำเนินการเพียงลำพัง อาจเกิดความขัดแย้งเพราะไม่เข้าใจกันการรับรู้ร่วมกันจะทำให้เกิดความร่วมมือได้ง่าย ที่สำคัญคนรอบข้างจะช่วยย้ำเตือนให้คุณมีสติและมุ่งมั่นดำเนินการตามแผนการเงินของคุณ

 

ผู้สนใจสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.posttoday.com/finance/money/546023