มายืดอายุการใช้หนังสือกันเถิด

การเสริมปกหนังสือ เป็นเทคนิควิธีการเพิ่มความแข็งแรงของหนังสือที่เป็นปกอ่อนให้มีความคงทนแข็งแรง รูปเล่มสวยงามมากขึ้น ช่วยให้หนังสือที่จัดหามาเพื่อให้บริการแก่ผู้ใช้ได้ยาวนานมากขึ้น สะดวกต่อการนำขึ้นชั้น และการค้นหา การเสริมปกหนังสือ มีวัสดุอุปกรณ์ และขั้นตอนดังนี้

  1. การเตรียมปกหนังสือ โดยดึงปกอ่อนของออกให้เสมอกับสันหนังสือ และใช้คัตเตอร์ขูดกาวที่ติดอยู่บนสันหนังสือออกให้หมด ทำทีละด้านทั้งด้านหน้าและด้านหลัง
  2. นำเทปกาวสองหน้าติดที่บริเวณสันหนังสือ แล้วนำกระดาษใบรองปกด้านที่พับครึ่งติดบนเทปกาวสองหน้า ทำเหมือนกันทั้งด้านหน้าและด้านหลัง
  3. ใช้คัตเตอร์ตัดใบรองปกให้เสมอกับตัวเล่มทั้ง 3 ด้าน ทำเหมือนกันทั้งปกหน้า และปกหลัง
  4. นำผ้ากาวมาติดทับบนใบรองปกที่สันหนังสือ ทั้งปกหน้า และปกหลัง แล้วนำกระดาษแข็งเบอร์ 10 มาวางทาบติดลงบนผ้ากาว โดยวางเสมอกับสันหนังสือทำเหมือนกันทั้งปกหน้า และปกหลัง
  5. ดึงปกอ่อนของหนังสือลงมาทาบบนกระดาษแข็ง เพื่อวัดขนาดกระดาษแข็งให้เท่ากับตัวเล่มหนังสือ ทำเหมือนกันทั้งปกหน้าและปกหลัง ทากาวที่กระดาษแข็งให้ทั่ว วางปกอ่อนของหนังสือลงมาทาบติดกับกระดาษแข็งที่ทากาว ใช้มือลูบให้เรียบ แล้ใช้ไม้เนียนรีดปกหนังสือให้เรียบอีกครั้ง จากนั้นใช้คัตเตอร์ตัดกระดาษแข็งส่วนเกินออกให้แสมอกับตัวเล่ม ทั้ง 3 ด้าน
  6. นำตัวเล่มมาทากาวที่ปกแข็งทั้งปกหน้า และปกหลัง จากนั้นค่อย ๆ วางใบรองปก ส่วนที่ติดกับตัวเล่มลงติดกับปก แล้วใช้ผ้าสะอาดลูบให้เรียบ เพื่อไล่ฟองอากาศออกให้หมด
  7. นำหนังสือเข้าเครื่องตัด เพื่อเจียนกระดาษแข็งส่วนเกินตัวเล่มด้านข้างออก (เปิดตัวเล่มตรวจสอบก่อน หากพบว่าการตัดทำให้เกิดความเสียหายกับข้อมูลในตัวเล่มให้หลีกเลี่ยงการตัด)
  8. นำตัวเล่มที่เจียนเรียบร้อยแล้วเข้าเครื่องอัด เพื่อให้กระดาษแข็งกับปกอ่อนของหนังสือติดสนิทมากขึ้น ก็จะได้หนังสือที่เสริมปกเสร็จสมบูรณ์ นำออกให้บริการได้ต่อไป

เมื่อเราได้เทคนิควิธีการเสริมปกหนังสือแล้ว มาลองทำกันจริงจังกันเลย อาจจะเริ่มต้นจากหนังสือเล่มโปรดของตัวเองก่อนดีไม๊