สร้างสรรค์งานประดิษฐ์ กับห้องสมุดสีเขียว

 

87266703_3357634747584592_838054338285797376_o

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ผมได้มีโอกาสไปศึกษาดูงานการดำเนินงานห้องสมุดสีเขียว ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี จังหวัดลพบุรี ได้รับความรู้มากมายทั้งการใช้พลังงานธรรมชาติ การนำเศษกระดาษใช้แล้วมักถูกมองว่าเป็นเพียงแค่ขยะเหลือใช้ที่รอการทิ้งหรือชั่งกิโลขาย นำกลับกระดาษเหล่านี้เป็นวัสดุชั้นดีในการรังสรรค์งานประดิษฐ์ ที่เพิ่มมูลค่าจากของใกล้ตัวเลยทีเดียว เป็นอีกหนึ่งวิธีรักโลกด้วยการลดปริมาณขยะ รักษาสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับนโยบายห้องสมุดสีเขียวได้อย่างดี และมีส่วนในการปลูกจิตสำนึกที่ดีในการคิดทุกครั้งก่อนที่จะทิ้งขยะ เป็นสิ่งที่ทำให้รู้จักคุณค่า ของสิ่งเหลือใช้ที่สามารถนำมาทำประโยชน์  อีกทั้งการทำงานดีไอวายยังได้ประสบการณ์จริงจากการลงมือทำ พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ และยังช่วยฝึกสมาธิ สติ นิสัยให้เป็นคนใจเย็นอีกด้วย ในฐานะผู้ที่มีประสบการณ์ด้านการซ่อมหนังสือ จึงอยากยกกิจกรรมนี้มาเล่าและให้ผู้สนใจได้สามารถทำสมุดทำมือง่ายๆ ใช้เอง ตามขั้นตอนต่อไปนี้

วัสดุและอุปกรณ์

– อุปกรณ์สำหรับรีดกระดาษ เรียกว่า ไม้เนียน เพื่อช่วยทุ่นแรงในการรีดกระดาษให้เรียบ

เหล็กเจาะกระดาษ เลือกใช้ตามความหนาของหนังสือ

– เข็มเย็บสมุดทำมือ

– กรรไกร

– ไม้บรรทัด

– เชือกคอตตอนหรือเชือกลินินขนาด 0.5 มิลลิเมตร

– กระดาษ 5 แผ่น สามารถเลือกสี ลาย และประเภทของกระดาษได้ตามต้องการ

– กระดาษเนื้อแข็งสำหรับทำปกสมุด

– ผ้าไหม/ ผ้าลวดลายสวยงาม สำหรับหุ้มปกสมุด

– กาวลาเท็กซ์

– ผ้าสำหรับทำความสะอาด

– คลิปหนีบกระดาษ

 

ขั้นตอนการทำ

 1. ตัดกระดาษตามขนาดที่ต้องการ
 2. วัดตำแหน่งกึ่งกลางของกระดาษ แล้วจุดตำแหน่งฝีเข็มจากกึ่งกลางเล่มออกไปเป็นระยะเท่าๆ กัน
 3. นำกระดาษที่ตัดไว้เรียบร้อยแล้ว ทั้งปกและไส้กระดาษมาหนีบรวมกัน แล้วเจาะกระดาษตามตำแหน่งที่จุดไว้
 4. เริ่มเย็บจากจุดกึ่งกลางของกระดาษด้วยเชือกและเข็มโดยไม่ต้องมัดปม
 5. ทิ้งปลายเชือกไว้ในสันปกด้านใน ประมาณ 3-4 นิ้ว เพื่อไว้ผูกมัดปมตอนจบงาน
 6. เย็บแบบด้นถอยหลัง จะเย็บไปทางด้านซ้ายหรือด้านขวาก่อนก็ได้ วนเข็มกลับมาที่กึ่งกลาง
 7. เย็บแบบด้นถอยหลังกับอีกด้านหนึ่งเช่นกัน วนเข็มกลับขึ้นมาที่จุดกึ่งกลาง
 8. ทำการวนเข็มมัดปม แล้วสอดเข็มกลับเข้าไปด้านใน
 9. นำปลายเชือกอีกข้างมาผูกกับปลายเชือกที่ปล่อยทิ้งไว้ในตอนต้น แล้วตัดปลายเชือกที่เหลือออกให้เรียบร้อย
 10. พับครึ่งสมุดแล้วนำไปทับด้วยของหนัก เพื่อให้สมุดพับอยู่ทรง
 11. ในส่วนของการตกแต่งปกสมุดสามารถทำได้ทั้งก่อนเย็บและหลังเย็บ แต่โดยส่วนตัวแล้วแนะนำให้ตกแต่งปกให้เรียบร้อยก่อนเย็บจะสะดวกและสวยงาม
 12. ขั้นตอนสุดท้ายเป็นการเก็บรายละเอียดเล่มเช็ดกาวให้เรียบร้อย การนำผ้าไหม ลวดลายสวยๆ มาหุ้มปก จะทำให้สมุดที่ธรรมดา ดูทรงคุณค่า น่ามอบให้คนที่คุณรักในโอกาสพิเศษได้อย่างดีครับ