“New Normal” หรือ ความปกติใหม่-ฐานวิถีชีวิตใหม่

โลกเกิดวิกฤติโควิด-19 ซึ่งเป็นการระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) ไปทั่วทุกมุมโลก ทำให้มีคนป่วยและตายเป็นจำนวนมาก ซึ่งขณะนี้ยังเป็นที่ถกเถียงกันของต้นกำเนิดเชื้อดังกล่าวว่าเกิดขึ้นที่ใดกันแน่ จากระยะเวลาที่ของโรคได้อุบัติและเริ่มระบาดเป็นวงกว้างตั้งแต่ปลายปี พ.ศ. 2562 เป็นต้นมา ซึ่งในประเทศไทยได้พบผู้ติดเชื่อรายแรกแถลงอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 13 มกราคม 2563 และมียอดผู้ติดเชื้อสูงขึ้นเรื่อยๆ โดยมี นพ. ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) เป็นผู้แจ้งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์และมาตรการของรัฐและสร้างความเข้าใจให้กับประชาชน พร้อมยังพูดผ่านการแถลงข่าวทุกครั้งเพื่อเชิญชวนคนไทยให้หันมาใช้ชีวิตวีถีใหม่ซึ่งมาตรการป้องกันและเลี่ยงโรคระบาดที่เรียกว่า “New Normal” หรือ “ความปกติใหม่-ฐานวิถีชีวิตใหม่” 

จากการฟังแถลงข่าวและการพูดถึงของสื่อมวลชนรวมทั้งการพูดถึงของผู้คนในสังคม ว่าปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นนับจากนี้ที่ทุกคนต้องรับมือคือ “New Normal” หรือ “ความปกติใหม่ในวิถีชีวิต” ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการดำเนินชีวิตใหม่ของเราทุกคน จึงอยากให้ทุกคนได้ทราบว่าคำศัพท์ดังกล่าว ได้มีผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อ Malee Boonsiripunth ของ รศ.มาลี บุญศิริพันธ์ คณะกรรมการบัญญัติศัพท์นิเทศศาสตร์ราชบัณฑิตยสภา ที่ได้อธิบาย ว่าทางราชบัณฑิตยสภาได้บัญญัติศัพท์ “New Normal” คำว่า “นิว นอร์มอล” (New Normal) อะไรก็ตามที่เป็นเรื่องเกิดใหม่หลังโควิด-19 วิถีชีวิตแบบใหม่ก็จะถูกเรียกว่า “นิว นอร์มอล” (New Normal) หรือ ความปกติใหม่-ฐานวิถีชีวิตใหม่

ดยรศ. มาลี ระบุว่า New Normal หมายถึง ความปกติใหม่ , ฐานวิถีชีวิตใหม่ หมายถึงรูปแบบการดำเนินชีวิตอย่างใหม่ที่แตกต่างจากอดีตอันเนื่องจากมีบางสิ่งมากระทบ จนแบบแผนและแนวทางปฏิบัติที่คนในสังคมคุ้นเคยอย่างเป็นปกติและเคยคาดหมายล่วงหน้าได้ต้องเปลี่ยนแปลงไปสู่วิถีใหม่ภายใต้หลักมาตรฐานใหม่ที่ไม่คุ้นเคย รูปแบบวิถีชีวิตใหม่นี้ ประกอบด้วยวิธีคิด วิธีเรียนรู้ วิธีสื่อสาร วิธีปฏิบัติและการจัดการ การใช้ชีวิตแบบใหม่เกิดขึ้นหลังจากเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างใหญ่หลวงและรุนแรงอย่างใดอย่างหนึ่ง ทำให้มนุษย์ต้องปรับตัวเพื่อรับมือกับสถานการณ์ปัจจุบันมากกว่าจะธำรงรักษาวิถีดั้งเดิมหรือหวนหาถึงอดีต ในมุมมองทางเศรษฐศาสตร์และธุรกิจ หลังวิกฤตเศรษฐกิจถดถอยทั่วโลกในช่วงต้นคริสต์ศตวรรษที่ 21 (ค.ศ. 2007–2008) ได้เกิดการเปลี่ยน แปลงในระบบเศรษฐกิจครั้งใหญ่ การจัดการบางอย่างซึ่งแต่เดิมเคยถูกมองว่าผิดปรกติ ได้กลับกลายมาเป็นสิ่งที่พบเห็นกันได้ทั่วไป และถูกนำมาใช้ในปริบทอื่น ๆ อย่างเช่น ด้านวิทยาศาสตร์ เพื่อสื่อสารและทำความเข้าใจถึงสภาวะการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศซึ่งมีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตของมนุษย์เช่นอุณหภูมิที่สูงขึ้นและความเปลี่ยนแปลงของฤดูกาล

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด-19 หรือโคโรนาไวรัส ช่วงปลาย พ.ศ. 2562 ถึง พ.ศ. 2563 ซึ่งเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและรุนแรงจนแพร่กระจายไปในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก ผู้คนเจ็บป่วยและล้มตายจำนวนมาก จนกลายเป็นความสูญเสียอย่างใหญ่หลวงอีกครั้งหนึ่งของมนุษยชาติ มนุษย์จำเป็นต้องป้องกันตนเองเพื่อให้มีชีวิตรอดด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดำรงชีวิตที่ผิดไปจากวิถีเดิมๆ

โดยสร้างเสริมปรับหาวิถีการดำรงชีวิตแบบใหม่เพื่อให้ปลอดภัยจากการติดเชื้อควบคู่ไปกับความพยายามรักษาและฟื้นฟูศักยภาพทางเศรษฐกิจและธุรกิจ นำไปสู่การสรรค์สร้างสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ เทคโนโลยีใหม่ ๆ มีการปรับแนวคิด วิสัยทัศน์ วิธีการจัดการ ตลอดจนพฤติกรรมที่เคยทำมาเป็นกิจวัตร เกิดการบ่ายเบนออกจากความคุ้นเคยอันเป็นปรกติมาแต่เดิมในหลายมิติ ทั้งในด้านอาหาร การแต่งกาย การรักษาสุขอนามัย การศึกษาเล่าเรียน การสื่อสาร การทำธุรกิจ ฯลฯ ซึ่งสิ่งใหม่เหล่านี้ได้กลายเป็นความปรกติใหม่ ๆ จนในที่สุด เมื่อเวลาผ่านไปจนทำให้เกิดความคุ้นชินก็จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตปรกติของผู้คนในสังคม

3694787   3803293

ภาพ 1 การเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล              ภาพ 2  การป้องกันตนเองจากไวรัสโคโรนา (COVID-19)

ซึ่งห้องสมุดเองก็ได้มีการปรับตัวต่อการใช้วิถีชีวิตใหม่กับการปฏิบัติงานและการให้บริการ เช่น การวัดอุณภูมิของผู้ใช้ก่อนเข้าใช้บริการ, ผู้ใช้บริการต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยในการเข้าใช้, กำหนดระยะห่างระหว่างการยืนรอให้บริการ, การจำกัดระยะเวลาในการให้บริการเปิด-ปิด (ให้ลดระยะเวลาลง),  การจัดโต๊ะที่นั่งอ่านใหม่, การจำกัดจำนวนการใช้บริการห้องสมุด, การให้บริการนำส่งยืม-คืน ผ่านบริการเดลิเวอรี่, การให้บริการผ่านช่องทางออนไลน์ หรือบริการหยิบหนังสือจากชั้นวางให้ผู้ใช้, การกำหนดระยะเวลาในการทำความสะอาดพื้นผิวหรือวัสดุที่ต้องใช้ร่วมกัน, ขยายระยะเวลาการยืม, การต่ออายุการยืมหนังสืออัตโนมัติ, การยกเว้นค่าปรับระหว่างช่วงการปิดบริการชั่วคราว,   การสลับหมุนเปลี่ยนเวลาปฏิบัติงานของบุคลากร หรือเหลื่อมเวลาการเข้าปฏิบัติงานของบุคลากร, เปลี่ยนรูปแบบการทำงานให้สามารถปฏิบัติงานจากที่บ้านได้, เป็นต้น

 

รายละเอียดอ่านเพิ่มเติมที่
Facebook : Malee Boonsiripunth
https://workpointnews.com/2020/05/06/new-normal-covid19-newworld/
https://news.thaipbs.or.th/content/292126
http://www.libraryhub.in.th/2020/05/08/checklist-for-reopening-libraries-from-alia/?fbclid=IwAR15AvMVLXOA9MlDpPXHYec4AVbSVE4XTxMpK2klw4WPHOSq1lgnKeWivOE

ภาพ 1 จาก https://www.freepik.com/free-vector/social-distancing-illustrated-concept_7533006.htm#page=1&query=Social%20distancing&position=1
ภาพ 2 จาก https://www.freepik.com/free-vector/coronavirus-protection-infographic_7912286.htm#page=1&query=social%20distancing&position=8