ฆ่า… ! เชื้อโรคในหนังสือ

จากสถานการณ์ COVID-19 ห้องสมุดถือเป็นแหล่งแรกๆ ที่ต้องมีการเฝ้าระวัง เนื่องจากเป็นสถานที่สาธารณะ ที่มีผู้คนเข้ามาใช้บริการจำนวนมาก และตลอดทั้งวัน แต่นอกจากการปิดห้องสมุดแล้ว สิ่งของที่อยู่ในห้องสมุดอย่างหนังสือก็ต้องเฝ้าระวังด้วยเช่นกัน เพราะหนังสือผ่านการหยิบจับจากผู้คนมากมาย เราไม่สามารถรู้ได้เลยว่ามีเชื้อโรคติดมากับหนังสือหรือไม่ แล้วถ้าติดมันจะมีชีวิตอยู่นานเท่าใด การกำจัดเชื้อโรคในหนังสือจึงมีความสำคัญ แต่มีวิธีใดบ้างที่จะช่วยกำจัดเชื้อโรคเหล่านี้

  1. การใช้รังสียูวี สามารถฆ่าเชื้อโรคได้ แต่สำหรับการใช้กับหนังสือต้องมีข้อควรระวังเนื่องจากรังสียูวี สามารถทำลายกระดาษได้ เนื่องจากต้องใช้ปริมาณสูงและใช้เวลาถึง 40 นาที ในการฆ่าเชื้อโรค ประกอบกับไม่สามารถแน่ใจได้ว่าหนังสือได้ผ่านการฆ่าเชื้อโรคทุกหน้า ซึ่งอาจจะไม่ได้ผลเท่ากับการพักหนังสือเป็นระยะเวลา 14 วัน
  2. การใช้น้ำยาฆ่าเชื้อโรค สามารถใช้ได้กับพื้นผิววัสดุอื่นๆ แต่สำหรับกระดาษนั้น เป็นวัสดุที่มีความเปราะบาง การใช้น้ำยาฆ่าเชื้อโรค ความชื้นและความรุนแรงของยาจะทำให้กระดาษเกิดความเสียหายได้

ดังนั้น วิธีที่เหมาะสมที่สุดที่มีการแนะนำ คือ การพักหนังสือไว้เป็นระยะเวลา 14 วัน แต่สำหรับหนังสือที่มีการหมุนเวียนการใช้อยู่ตลอดเวลา การพักหนังสืออาจทำให้ผู้ใช้บริการไม่ได้รับความสะดวก จึงต้องใช้หลายๆ วิธีรวมกัน แต่ทั้งนี้สำหรับผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดเองต้องมีความระมัดระวังในการปฏิบัติงานด้วย ได้แก่ การใส่ถุงมือสำหรับหยิบจับหนังสือ ถอดถุงมือออกทันทีเมื่อเสร็จงาน และล้างมืออย่างน้อย 20 วินาที

ที่มา : http://www.thailibrary.in.th/2020/04/28/disinfecting-library-collections/