ไข้หวัดใหญ่ ภัยร้ายหน้าฝน ในช่วงที่คนกังวลโควิด-19

page

กรมอุตุนิยมวิทยา เปิดเผยว่า ประเทศไทยจะเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการตั้งแต่ประมาณวันที่ 20 พฤษภาคมนี้เป็นต้นไป และเมื่อเข้าสู่หน้าฝน ภัยร้ายของหน้าฝนก็คงไม่พ้น “ไข้หวัดใหญ่” ซึ่งเป็นโรคติดต่อทางเดินหายใจที่สามารถแพร่กระจายไปสู่คนทุกเพศทุกวัย ท่ามกลางภาวะการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในปัจจุบัน ซึ่งแพทย์สถาบันบำราศฯ เผยความร้ายแรงของโรคไข้หวัดใหญ่ในภาวะการระบาดของโควิด-19 ครั้งแรกที่สองโรคร้ายระบาดพร้อมกัน นอกจากความเสี่ยงที่จะติดโรคใดโรคหนึ่งแล้ว ประชาชนยังมีโอกาสที่จะติดเชื้อร่วมกัน (co-infection) จากทั้งไข้หวัดใหญ่และโควิด-19 ได้ ซึ่งทำให้มีอาการรุนแรง เกิดอาการแทรกซ้อน และยิ่งทำให้การรักษามีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น เพราะอาการแสดงของไข้หวัดใหญ่และโควิด-19 มีความคล้ายคลึงกันมาก และสามารถแพร่กระจายสู่ผู้อื่นเมื่อมีการไอหรือจามได้เช่นเดียวกัน ถึงแม้ในปัจจุบันวัคซีนไข้หวัดใหญ่จะมีแพร่หลาย แต่พบว่าคนที่ได้รับวัคซีนแล้วยังคงสามารถป่วยจากไข้หวัดใหญ่ได้ เนื่องจากวัคซีนอาจมีประสิทธิภาพเพียง 40-60 เปอร์เซ็นต์ ขึ้นกับสายพันธุ์ของไวรัสไข้หวัดใหญ่ที่ระบาดในแต่ละปี แต่ถึงอย่างไรกลุ่มเสี่ยงควรฉีดวัคซีนป้องกัน

กลุ่มเสี่ยงสูง ได้แก่

 1. หญิงตั้งครรภ์
 2. เด็กอายุไม่เกิน 5 ปี
 3. ผู้สูงอายุ เกิน 65 ปี
 4. ผู้ที่มีภูมิคุมกันต่ำ อาทิ คนเป็นมะเร็งที่ฉายแสงให้เคมีบำบัด ผู้ป่วยโรคแพ้ภูมิตนเอง โรคข้ออักเสบเรื้อรัง
 5. ผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัว อาทิ ผู้ป่วยโรคไต ไตวาย ล้างไต ปอดอักเสบ กลุ่มผู้ป่วยโรคหัวใจ ตับแข็ง หลอดเลือดในสมองตีบ เป็นต้น

สังเกตอาการ

อาการที่ของการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่

 1. ไข้สูง 38-40 องศาเซลเซียส
 2. ปวดศีรษะ
 3. คัดจมูกหรือน้ำมูกไหล
 4. เจ็บคอ ไอ
 5. ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ และร่างกายอ่อนเพลีย
 6. มีระยะฟักตัว 1-4 วัน

อาการของโรคไวรัส COVID-19

 1. มีไข้สูงมากกว่า 37.5 องศา
 2. ไอ มีเสมหะ เจ็บคอ นานติดต่อกันมากกว่า 4 วัน
 3. บางรายอาจมีอาการคลื่นไส้ อาเจียน ท้องเสียร่วมด้วย
 4. หายใจลำบากมีไอร่วมด้วย ในบางรายรุนแรงถึงขั้นปอดอักเสบ หรือปอดบวม
 5. ปวดเมื่อยตามตัว ทานอาหารไม่ค่อยได้
 6. มีระยะฟักตัว 1-14 วัน

เมื่อหน้าฝนมาเยือน ควรเตรียมความพร้อมของร่างกายให้มีภูมิต้านทาน โดยการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ออกกำลังกายเป็นประจำ พักผ่อนให้เพียงพอ สวมหน้ากากอนามัย รักษาระยะห่าง และล้างมือ จะช่วยให้ผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้

ที่มา: https://www.roche.co.th/th/disease-areas/influenza/Influenza-vs-COVID-19.html