แนวคิด“ห้องสมุดออนไลน์” รับมือโควิด-19

การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตทุกสาขาอาชีพตลอดจนกิจกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นพิพิธภัณฑ์หรือสถานที่ถ่ายทอดความรู้ต่าง ๆ อย่างร้านหนังสือหรือห้องสมุดก็ได้รับผลกระทบเช่นกัน ซึ่งผู้คนให้ความสำคัญกับการเดินทางไปยังสถานที่เหล่านี้น้อยลง และหันมาสนใจรับข้อมูลผ่านระบบออนไลน์มากขึ้น ดังนั้น นครเซี่ยงไฮ้จึงได้ปรับตัวใหม่โดยการเปิด “ห้องสมุดออนไลน์” ภายหลังสถานการณ์แพร่ระบาดไวรัสฯ คลี่คลายลงแล้ว เมื่อวันที่ 23 เม.ย. 2563 ซึ่งตรงกับวันหนังสือโลก (World Book Day) ห้องสมุดนครเซี่ยงไฮ้ได้จัดกิจกรรมพาชมห้องสมุด “The Bibliotheca Zi-Ka-Wei” ในเขตสวีฮุ่ย ภายใต้กิจกรรมชื่อ “Lightening the City with Reading” ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมเยี่ยมชมนิทรรศการและห้องสมุด การบรรยายให้ความรู้ การแนะนำหนังสือหายากและน่าสนใจของห้องสมุด ตลอดจนการสาธิตการพิมพ์ลายแบบโบราณของจีน ห้องสมุด The Bibliotheca Zi-Ka-Wei ก่อตั้งปี ค.ศ. 1847 เป็นห้องสมุดสไตล์โมเดิร์นแห่งแรกในเซี่ยงไฮ้ที่รวบรวมหลักฐานในกระบวนการการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างตะวันตกและตะวันออกมากมาย

โดยห้องสมุดฯ มีสองอาคารหลักแบ่งเป็นอาคารทิศเหนือและใต้ที่นอกเหนือจากรวบรวมหนังสือจีนและตะวันตกแล้ว ยังมีพื้นที่จัดนิทรรศการและกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการต่าง ๆ  ทั้งนี้ ห้องสมุดดังกล่าวมีหนังสือเก่าแก่ที่ตีพิมพ์เป็นภาษาต่างประเทศกว่า 20 ภาษาระหว่างปี ค.ศ. 1477-1950 รวมกว่า 750,000 เล่ม อาทิ ภาษาละติน ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส ภาษาเยอรมัน ภาษารัสเซีย และภาษาญี่ปุ่น ครอบคลุมหัวข้อด้านต่าง ๆ อาทิ ปรัชญา ศาสนา การเมือง เศรษฐกิจ วรรณคดี ศิลปะ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ฯลฯ นอกจากนี้รัฐบาลเซี่ยงไฮ้ได้แถลงข้อมูลโครงการ “Flagship bookstore – The Light of Shanghai” ซึ่งเป็นการลงทุนโครงการใหม่ล่าสุดด้านหนังสือในเขตสวีฮุ่ย โดยตั้งงบลงทุนสูงถึง 320,000 ล้านหยวน คาดว่าจะเปิดให้บริการได้ในวันหนังสือโลกปี 2564 หลังจากที่เซี่ยงไฮ้ต่อสู้รับมือกับการแพร่ระบาดโควิด-19 และมีมาตรการต่าง ๆ รองรับผลกระทบได้ค่อนข้างดีเยี่ยม คณะกรรมการสุขภาพเซี่ยงไฮ้จึงได้เปิดตัว “หนังสือบันทึกการต่อสู้กับการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19” ซึ่งนับเป็นหนังสือเล่มแรกของจีนที่รวบรวมความเห็นของกลุ่มเจ้าหน้าที่สาธารณะสุขและผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสฯ เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนทั่วไปอย่างถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์

การปรับตัวให้ทันโลกทันเหตุการณ์เป็นสิ่งจำเป็นและสำคัญกับคนทำงานในห้องสมุดยุคโควิดนี้ ดังนั้นในฐานะผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดอาจจะเป็นแรงขับเคลื่อนเล็กๆ ให้การปรับเปลี่ยนเหล่านี้สำเร็จห้องสมุดเราอาจจะนำแนวคิดนี้มาปรับเป็นกิจกรรมส่งเสริมการใช้ได้อีกทางหนึ่งที่น่าสนใจ และจะทำให้หลายๆ หน่วยงานหันมามองความเป็นวิถีใหม่แบบห้องสมุดได้

อ้างอิงจาก : http://www.library.sh.cn/Web/news/2020424/n10223207.html