เราเรียกว่า “ห้องสมุด”

ห้องสมุดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ของโลก ด้านการออกแบบในหมวดห้องสมุด (Library) จากงาน Best of Year Awards 2019 ซึ่งจัดโดย Interior Design Magazine นิวยอร์ก เป็นประจำทุกปี เฉือนเอาชนะ Yue Library จากจีน ที่ออกแบบโดย Beijing Fenghemuchen Space Design และ Columbus Metropolitan Library, Dublin Branch ที่ออกแบบโดยบริษัทสถาปนิกระดับโลกอย่าง NBBJ และ Chicago Public Library, West Loop Branch ที่ออกแบบโดย Skidmore, Owings & Merrill ซึ่งเป็นบริษัทด้านสถาปนิกและวิศวกรรมที่เก่าแก่จากสหรัฐอเมริกาไปได้ ห้องสมุดอาจไม่ใช่ห้องสมุดหรับนั่งเงียบๆ คนเดียวอีกต่อไป เนื่องจากความคิดสร้างสรรค์เกิดขึ้นได้จากการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างคน และการอยู่ร่วมกัน การแลกเปลี่ยนทางความคิด ซึ่งพบว่า บรรยากาการทำงานเป็นกลุ่มกับเพื่อน ทำให้เกิดความเครียดน้องลงและสร้างบรรยากาศรอบ ๆ ไม่เพียงแค่การมานั่งอ่านหนังสือสอบอีกต่อไป การจัดเรียงสื่อแบบเข้าถึงได้ง่ายขึ้น ให้คนเห็นหนังสือได้ง่ายขึ้น โดยการนำหนังสือมาจัดเรียงห่อหุ้นสเปชที่เป็นพื้นที่นั่งทำงาน หรือนั่งใช้สอย หรือให้สามารถมองเห็นได้ง่ายขณะเดินผ่าน หากสนใจเข้าใช้บริการได้ในวันเสาร์ ระหว่างเวลา 10.00-16.00 น. (สำหรับบุคคลทั่วไป)

ที่มา : จามจุรี ปีที่ 22 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2563
ภาพประกอบ : https://www.baanlaesuan.com/170371/design/design-update/places/architecture-library-chulalongkorn-university