เทคโนโลยี AR รวมโลกความจริงกับโลกเสมือนไว้ด้วยกัน

เทคโนโลยีในยุคดิจิทัลก้าวไปไวจนเราเห็นได้ว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมากมาย เทคโนโลยีใหม่มาแทนที่เทคโนโลยีที่เพิ่งเข้ามาอย่างรวดเร็ว ทำให้เราต้องศึกษา เรียนรู้ ปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

หากเราเอา Barcode แบบดั้งเดิมเป็นตัวตั้ง ในฐานะเทคโนโลยีที่มาช่วยจัดระเบียบ Stock เพื่ออำนวยความสะดวกในการขายสินค้าหรือบริการ เทคโนโลยี RFID (Radio Frequency Identification) ก็จัดเป็นนวัตกรรมที่ขึ้นมาทดแทน Barcode ก่อนที่ต่อมา QR Code (Quick Response Code) หรือ ‘บาร์โค้ด 2 มิติ’ จะเข้ามาแทนที่ RFID และ ‘บาร์โค้ด 1 มิติ’ แบบดั้งเดิม แต่ล่าสุดมีเทคโนโลยีใหม่ที่กำลังมาแรง นั่นคือ AR Code

ในขณะที่ QR Code สามารถเชื่อมโยงเข้ากับอินเทอร์เน็ตหรือเว็บไซต์ในการให้ข้อมูลสินค้าหรือบริการ ทุกวันนี้กลับกลายเป็นว่า QR Code อาจจะล้าสมัยไปเสียแล้ว เมื่อมี Augmented Reality หรือ AR เกิดขึ้น

เทคโนโลยี AR ย่อมาจาก Augmented Reality เป็นเทคโนโลยีที่นำภาพเสมือน ที่เป็นรูปแบบ 3 มิติ จำลองเข้าสู่โลกจริงผ่านกล้องและการประมวลผลที่จะนำวัตถุมาทับซ้อนเข้าเป็นภาพเดียวกัน เราสามารถมองผ่านกล้องได้โดยตรง ซึ่งเมื่อเราได้ยินคำว่า AR ก็มักจะได้ยินร่วมกับคำว่า VR ซึ่งย่อมาจาก Virtual Reality เป็นเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกัน ต่างกันที่ VR คือการจำลองโลกเสมือนขึ้นมาและเข้าถึงได้จากอุปกรณ์เสริมต่างๆ เช่น แว่น Oculus Rift, Play Station VR เป็นต้น

ความจริงเทคโนโลยีนี้ไม่ใช่เพิ่งจะมี จริงๆ มีการพัฒนามาตั้งแต่ปี 2010 แล้วและมีปรับปรุงรูปแบบพัฒนาความเสถียรอย่างต่อเนื่อง ซึ่งปัจจุบัน AR เริ่มเห็นได้ชัดจากงานหลายอย่าง แต่ที่ชัดเจนสุดคือเกม Pokemon Go นั่นเอง และยังมี AR อื่นๆ ที่ได้รับความนิยมในระดับโลกเยอะแยะ ไม่ว่าจะเป็น Google Translate โปรแกรม AR ที่ใช้สำหรับแปลจากภาษาหนึ่งไปยังอีกภาษาหนึ่ง แต่โดยมากจะเป็นการแปลภาษาจากป้ายต่างๆ ที่ติดตั้งในที่สาธารณะ ไม่ว่าจะเป็นป้ายบอกทาง หรือป้ายโฆษณา มาเป็นภาษาแม่ของเจ้าของโทรศัพท์มือถือที่ใช้แอป AR ของ Google Translate ไปส่องป้ายดังกล่าว นอกจากนี้ยังมี WallaMe ซึ่งเป็นแอป AR ที่ใช้สำหรับฝากข้อความต่างๆ ทิ้งไว้ในที่สาธารณะ โดยที่ผู้อื่นจะไม่เห็นแม้ว่าใช้ AR ส่องก็ตาม เพราะ WallaMe จะล็อคเอาไว้สำหรับผู้รับที่ผู้ส่งข้อความตามกำแพงต่างๆ ริมถนนระบุไว้เท่านั้น Amikasa อีกแอป AR ที่ใช้ในการออกแบบตกแต่งภายใน โดยเฉพาะการนำเฟอร์นิเจอร์ที่เราต้องการซื้อหรือเล็งเอาไว้ มาทดลองวางในห้องหรือในบ้าน เพื่อดูว่าดีไซน์ของเฟอร์นิเจอร์ที่ว่านั้นเหมาะกับห้องหรือบ้านของเราหรือไม่

AR Code คือการผสานโลกแห่งความเป็นจริง (Real World) เข้ากับโลกเสมือน (Virtual World) ซึ่งมันได้สร้างความตื่นตาตื่นใจให้แก่ผู้บริโภคยุค 4.0 เหตุผลก็คือ AR เป็น Interactive Media ขนานแท้ของวงการ Digital Marketing กันเลยทีเดียว

ทุกวันนี้ มีโปรแกรมสำเร็จรูปมากมายที่ใช้สำหรับสร้าง AR Code ไม่ว่าจะเป็น Flash CS Flash Builder FLAR Tool Kit Aurasma Unity 3D PixLive Maker Metaio Creator VUFORIA และที่หาง่ายที่สุดในชั่วโมงนี้ก็คือ Google Sketchup

ถ้าราสามารถนำเทคโนโลยี AR มาช่วยในงานบริการห้องสมุด เป็นเครื่องมือใหม่ในการกระตุ้นความสนใจให้ผู้ใช้บริการเกิดความคิดสร้างสรรค์ ก็จะช่วยเร้าจินตนาการการสื่อสารหรือบริการได้มากยิ่งขึ้น ยิ่งถ้าใช้ในการผสมผสานร่วมไปกับสื่อต่างๆ ที่มีอยู่ในมือแล้ว ก็ยิ่งจะทำให้การบริการทั้งหลายมีมิติน่าสนใจมากยิ่งขึ้นได้ มีหลายห้องสมุดได้ลองนำไปใช้กันแล้ว ได้แก่

ห้องสมุดคณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้นำ (AR) มาประยุกต์ใช้ในการให้บริการทรัพยากรสารสนเทศ โดยใช้ Aurasma ซึ่งเป็นเครื่องมือออนไลน์หรือโมบายแอพพลิเคชั่นบน Androids และ iOS ที่ใช้แสดงผลงาน AR ที่สร้างขึ้นมา จัดทำเนื้อหาเกี่ยวกับ “ระเบียบการยืมคืนทรัพยากรสารสนเทศ และค่าปรับ” เป็นป้าย Borrowing Privilege and Fine ให้ผู้ใช้นำโทรศัพท์มาส่องเพื่อให้แสดงผลข้อมูลระเบียบการยืมคืนทรัพยากรสารสนเทศบนอุปกรณ์อิเล็กโทรนิกส์  

สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยบูรพาใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ (AR) ในการพัฒนาบริการของสำนักหอสมุดในรูปแบบ AR Code เพื่อบริการความรู้ ข้อมูลสารสนเทศที่จำเป็นรวมไปถึงสื่อการเรียนรู้ต่างๆที่หลากหลาย โดยมี 3 บริการ ได้แก่ การสืบค้น Web OPAC  การค้นหาหนังสือจากชั้น และระบบ point online โดยผู้ใช้สามารถใช้สมาร์ทโฟนในการเข้าถึงบริการและสื่อต่างๆ ได้จากพื้นที่ให้บริการภายในสำนักหอสมุด

 

ที่มา : https://www.salika.co/2018/09/25/qr-code-and-new-technology-in-digital-era/

        https://kanokwan844.wordpress.com/2018/06/08/ar-in-library/

        https://kanokwan844.wordpress.com/2018/06/08/ar-in-library/

        https://www.digi-capital.com/news/2018/01/ubiquitous-90-billion-ar-to-dominate-focused-15-billion-vr-by-2022/#.wxjkws-b2t8