10 เทรนด์วิถีชีวิตใหม่ของคนไทยหลังพ้นภัยโควิด

ในช่วงเวลาที่เกิดการแพร่ระบาดของโควิด-19 จากนโยบายต่างๆ ที่เกิดขึ้น เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส ได้ทำให้วิถีชีวิตของเราเปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิง อาทิ การต้องอาศัยอยู่ในบ้าน การ Work from home หรือการทำ Social Distancing เป็นต้น

คุณผรินทร์ สงฆ์ประชา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท นาสเกต รีเทล จำกัด  ได้กล่าวในงาน Re:learning for the Future 19 ความท้าทายใหม่ในโลกที่(ไม่)เหมือนเดิม จัดโดย สถาบันอุทยานการเรียนรู้ เกี่ยวกับถึง 10 พฤติกรรมที่จะเปลี่ยนไป หลังจากโควิด 19 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งบทความจากหนังสือ Shifts in the Low Touch Economy  ดังนี้
1. คนเราจะเหงาและเครียดมากขึ้น
2. ความสะอาดของสถานที่และอุปกรณ์จะเป็นสิ่งสำคัญ
3. การท่องเที่ยวในประเทศจะเติบโตขึ้น
4. การปรับบ้านให้เหมาะกับการทำงานกลายเป็นสิ่งจำเป็น
5. เกิดการขัดแย้งทางกฎหมายหรือผิดสัญญามากขึ้น
6. การว่างงานที่เกิดขึ้น ทำให้การ reskill กลายเป็นสิ่งที่คนทำงานต้องใส่ใจ
7. ธุรกิจค้าปลีกจะปรับเปลี่ยนรูปแบบเป็นแบบ delivery เกือบทั้งหมด
8. การติดต่อกับผู้สูงอายุ ต้องระมัดระวังมากขึ้น เนื่องจากผู้สูงอายุเป็นกลุ่มที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อมากที่สุด
9. การรักษาอัตลักษณ์ในโลกออนไลน์สำคัญมากขึ้น เพราะต้องติดต่อสื่อสารผ่านออนไลน์เป็นหลัก
10. ธุรกิจอีเวนต์ต่างๆ ที่เป็นการรวมคนจำนวนมากจะต้องปรับตัว

ด้าน FutureTales Lab by MQDC ศูนย์วิจัยอนาคตศึกษาแห่งแรกในภูมิภาคอาเซียน เผยถึง “10 ประเด็น Next Normal ของอนาคตคนเมือง หลังพ้นวิกฤต COVID-19 จะเป็นอย่างไร” ซึ่งเป็น 10 เทรนด์ที่สังคมไทยควรจะตั้งรับ ได้แก่

1. Social Structure โครงสร้างทางสังคมใหม่ๆ ที่จะมีการออกกฎหมายที่ใช้ร่วมกันทั่วโลก เป็นกฎหมายเดียวกันที่ช่วยในเรื่องของสุขภาพและความปลอดภัย รวมถึงการเข้ามาของเทคโนโลยี IOT Infrastructure ผู้คนจะให้ความสำคัญต่อสุขภาพและความเป็นอยู่มากยิ่งขึ้น โดยจะยอมให้ข้อมูลส่วนตัวเพื่อที่จะปกป้องสุขภาพ และทรัพย์สินของตัวเองและครอบครัวมากยิ่งขึ้น

2. Resilience & Agile by Force ความร่วมมือระหว่างองค์กรและอุตสาหกรรมจะมีมากขึ้น รัฐและองค์กรธุรกิจสามารถใช้โอกาสนี้ในการจัดการเรียนผ่านออนไลน์ฟรีให้กับแรงงาน หรือการกำหนดระเบียบการทำงานที่ลดการใช้ทรัพยากรได้มากขึ้น

3. Global Emotional Crisis & Touchless Society ปฏิสัมพันธ์ทางกายภาพมีระยะห่างกันออกไปเรื่อย ๆ ส่งผลในเรื่องของอารมณ์ในแง่ของความใส่ใจ และความห่วงใยในอนาคต อย่างวัยทำงานที่นิยม Co–Working Space ก็อาจจะมีปรับพื้นที่ในรูปแบบ Sharing Space With Boundary หรือมีการแบ่งแยกพื้นที่ของตัวเองมากขึ้น และการออกแบบพื้นที่บริการแบบไม่ต้องสัมผัส แต่ใช้ voice recognition หรือ AR แทน

4. Public Space / Indoor Technology with Health Factor ศูนย์การค้าจะต้องมีการวางแผนรับมือ และสร้างเครื่องมือต่าง ๆ เพื่อทำให้ผู้บริโภครู้สึกถึงความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น การวางระบบฆ่าเชื้อสำคัญเหมือนการวางระบบแอร์ น้ำ ไฟ มีการกำหนดมาตรฐานระบบ clean air quality ในอาคาร

5. Prioritizing Space Over Convenience วิถีความคิดของผู้บริโภคในแง่การซื้อที่อยู่อาศัยจะเปลี่ยนไป เมื่อสามารถทำงานที่บ้านได้อาจจะไม่จำเป็นต้องเดินทางทุกวัน จึงส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกที่อยู่อาศัย ไม่จำเป็นต่ออยู่ในเมือง ติดรถไฟฟ้า แต่อาจปรับเปลี่ยนเป็นบ้านนอกเมือง แต่มีพื้นที่มากขึ้น มีสวน การปรับเปลี่ยนบ้านพักตากอากาศมาใช้อาศัยประจำแทน

6. Everything At Home เศรษฐกิจติดบ้าน โรคระบาดทำให้วิถีชีวิตของคนเปลี่ยนไป เริ่มเคยชินกับการอาศัยอยู่ในบ้าน ทำงาน ทำกิจกรรมต่างๆ ภายในที่พักอาศัยของตนเอง ส่งผลต่อความต้องการที่พักอาศัยที่อาจจะเปลี่ยนไป และต้องการมีพื้นที่ที่สามารถทำอะไรได้หลายหลากมากยิ่งขึ้น

7. Proactive Healthcare Platform แพลตฟอร์มการดูแลสุขภาพและการป้องกันความเจ็บป่วยจะมีความสำคัญมากยิ่งขึ้น โครงสร้างพื้นฐานของเมือง อาคาร บ้านจะต้องมีบริการและแพลตฟอร์มสุขภาพและสุขภาพจิตเป็นบริการพื้นฐาน

8. Last mile & next hour logistic ด้วยพฤติกรรมการบริโภคที่เปลี่ยนแปลง จะทำให้ระบบการขนส่งระยะสั้นแบบ 1 กิโลเมตร และการจัดส่งแบบรวดเร็วภายใน 1 ชั่วโมง จะเป็นที่ต้องการ และความสำคัญมากยิ่งขึ้น

9. Wearable Device – Prioritizing Health & Safety Over Privacy ผู้บริโภคจะยอมให้ข้อมูลส่วนตัวเพื่อแลกกับความปลอดภัยที่มีมากยิ่งขึ้น เช่น การพัฒนาแอพพลิเคชั่นที่เจาะลึกถึงข้อมูลมากยิ่งขึ้น สามารถดูได้ว่า ณ วันนี้ สถานที่ที่เราอยู่ ณ ตรงนี้ มีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหน

10. Super Food & Food Supply Chain Transparency To Personal Food Supply ผู้บริโภคจะเริ่มหันมาให้ความสำคัญกับรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ดีต่อสุขภาพ ต้องการความมั่นใจมากขึ้นว่าสินค้าที่จะนำมาปรุงอาหารต้องมีมาตรฐาน ปลอดภัย และมีความสะอาด รวมถึงผู้บริโภคบางส่วนเองเริ่มมีการทำฟาร์มขนาดเล็กในเมืองมากยิ่งขึ้น

 

ที่มา : 

https://www.tkpark.or.th

https://www.egat.co.th