มายืดอายุการใช้หนังสือกันเถิด

การเสริมปกหนังสือ เป็นเทคนิควิธีการเพิ่มความแข็งแรงของหนังสือที่เป็นปกอ่อนให้มีความคงทนแข็งแรง รูปเล่มสวยงามมากขึ้น ช่วยให้หนังสือที่จัดหามาเพื่อให้บริการแก่ผู้ใช้ได้ยาวนานมากขึ้น สะดวกต่อการนำขึ้นชั้น และการค้นหา การเสริมปกหนังสือ มีวัสดุอุปกรณ์ และขั้นตอนดังนี้ การเตรียมปกหนังสือ โดยดึงปกอ่อนของออกให้เสมอกับสันหนังสือ และใช้คัตเตอร์ขูดกาวที่ติดอยู่บนสันหนังสือออกให้หมด ทำทีละด้านทั้งด้านหน้าและด้านหลัง นำเทปกาวสองหน้าติดที่บริเวณสันหนังสือ แล้วนำกระดาษใบรองปกด้านที่พับครึ่งติดบนเทปกาวสองหน้า ทำเหมือนกันทั้งด้านหน้าและด้านหลัง [อ่านต่อ..]