สร้างสรรค์งานประดิษฐ์ กับห้องสมุดสีเขียว

  เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ผมได้มีโอกาสไปศึกษาดูงานการดำเนินงานห้องสมุดสีเขียว ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี จังหวัดลพบุรี ได้รับความรู้มากมายทั้งการใช้พลังงานธรรมชาติ การนำเศษกระดาษใช้แล้วมักถูกมองว่าเป็นเพียงแค่ขยะเหลือใช้ที่รอการทิ้งหรือชั่งกิโลขาย นำกลับกระดาษเหล่านี้เป็นวัสดุชั้นดีในการรังสรรค์งานประดิษฐ์ ที่เพิ่มมูลค่าจากของใกล้ตัวเลยทีเดียว เป็นอีกหนึ่งวิธีรักโลกด้วยการลดปริมาณขยะ รักษาสิ่งแวดล้อม [อ่านต่อ..]