แนวคิด“ห้องสมุดออนไลน์” รับมือโควิด-19

การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตทุกสาขาอาชีพตลอดจนกิจกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นพิพิธภัณฑ์หรือสถานที่ถ่ายทอดความรู้ต่าง ๆ อย่างร้านหนังสือหรือห้องสมุดก็ได้รับผลกระทบเช่นกัน ซึ่งผู้คนให้ความสำคัญกับการเดินทางไปยังสถานที่เหล่านี้น้อยลง และหันมาสนใจรับข้อมูลผ่านระบบออนไลน์มากขึ้น ดังนั้น นครเซี่ยงไฮ้จึงได้ปรับตัวใหม่โดยการเปิด “ห้องสมุดออนไลน์” ภายหลังสถานการณ์แพร่ระบาดไวรัสฯ คลี่คลายลงแล้ว เมื่อวันที่ 23 เม.ย. 2563 [อ่านต่อ..]