มือใหม่หัดขายในวัยเกษียณ

มือใหม่หัดขายเมื่อใกล้เกษียณ…             ยุ่ง…ยุ่ง…ยุ่ง…ไม่ว่าง ไม่เวลา ตั้งความหวังไว้ว่าเมื่อเกษียณแล้วจะมีเวลาว่าง จะหยุดอยู่บ้านเฉยๆ ไม่ทำอะไร เมื่อใกล้เวลาเกษียณจริงๆ ก็ถามตัวเองว่าจะอยู่บ้านเฉยๆจริงหรือ? จะอยู่ได้ไหม? จะเหงาไหม? หาอะไรทำดีกว่า…           ทำสวนเกษตรพอเพียงดีไหม? ตั้งคำถามอย่างเดียวไม่เห็นภาพ ต้องลงมือทำให้เห็นจริงแต่การทำสวนเกษตรจะมีปัจจัยเกี่ยวข้องคือ [อ่านต่อ..]