ไข้หวัดใหญ่ ภัยร้ายหน้าฝน ในช่วงที่คนกังวลโควิด-19

กรมอุตุนิยมวิทยา เปิดเผยว่า ประเทศไทยจะเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการตั้งแต่ประมาณวันที่ 20 พฤษภาคมนี้เป็นต้นไป และเมื่อเข้าสู่หน้าฝน ภัยร้ายของหน้าฝนก็คงไม่พ้น “ไข้หวัดใหญ่” ซึ่งเป็นโรคติดต่อทางเดินหายใจที่สามารถแพร่กระจายไปสู่คนทุกเพศทุกวัย ท่ามกลางภาวะการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในปัจจุบัน ซึ่งแพทย์สถาบันบำราศฯ เผยความร้ายแรงของโรคไข้หวัดใหญ่ในภาวะการระบาดของโควิด-19 ครั้งแรกที่สองโรคร้ายระบาดพร้อมกัน นอกจากความเสี่ยงที่จะติดโรคใดโรคหนึ่งแล้ว ประชาชนยังมีโอกาสที่จะติดเชื้อร่วมกัน [อ่านต่อ..]