ฟองสบู่ทางสังคม (Social Bubbles) ปฏิสัมพันธ์แนวใหม่ สู้ภัยโควิด-19

ในช่วงภาวะโรคระบาดอย่างปัจจุบันการเว้นระยะห่างทางกายภาพเป็นหนึ่งในวิธีการที่จะช่วยลดความเสี่ยงจากโรคโควิด-19 แต่วิธีการเดียวกันนี้ก็ทำให้คนจำนวนมากต้องห่างเหินจากครอบครัว ญาติพี่น้อง และเพื่อนฝูง ตอนนี้รัฐบาลในหลายประเทศเสนอให้ประชาชนใช้ปฏิสัมพันธ์รูปแบบใหม่ ช่วยให้ผู้คนไปมาหาสู่กันได้มากขึ้นแต่อยู่ในวงจำกัด วิธีการนั้นเรียกว่า Social Bubbles หรือ ฟองสบู่ทางสังคม เป็นหลักการการรวมกลุ่มคนที่เรามีปฏิสัมพันธ์ด้วย เช่นครอบครัวพ่อแม่ลูก ครอบครัวเพื่อน พี่น้อง นับเป็นฟองสบู่หนึ่งฟอง [อ่านต่อ..]