Virtual Tour การท่องเที่ยวเสมือนจริง

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทำให้ทุกคนต่างพร้อมใจกัน  “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” จนกระทั่งตอนนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 เริ่มคลี่คลาย หลายคนคงวางแผนที่จะท่องเที่ยวกันแล้ว จึงขอแนะนำการท่องเที่ยวแบบ Virtual Tour หรือ การท่องเที่ยวเสมือนจริง ที่ทำให้เราได้ท่องเที่ยวในรูปแบบใหม่และยังสามารถปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด คุ้มเจ้าหลวงเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ คุ้มเจ้าหลวงเมืองแพร่ สถานที่เก่าแก่โบราณนับร้อยปีที่อยู่คู่เมืองแพร่มายาวนาน เป็นอาคารที่ทรงคุณค่า [อ่านต่อ..]