CU-eLibrary

อีบุ๊กแอปพลิเคชันรวบรวมหนังสือจากสำนักพิมพ์ชั้นนำ รองรับการทำงานบนสมาร์ทโฟน iOS, Android และใช้งานผ่าน Browser สามารถยืม-คืนจากแอปพลิเคชันได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว ผู้ใช้สามารถเพิ่ม/ลดขนาดตัวอักษรให้เหมาะสมกับการอ่านในอุปกรณ์ที่แตกต่างกัน มีโหมดถนอมสายตาเพื่อสุขภาพที่ดีของผู้ใช้ และสามารถอ่านอีบุ๊กแบบออฟไลน์ได้ (ไม่เชื่อมต่อสัญญาอินเตอร์เน็ตในการอ่าน)

ใช้งานบนแอปพลิเคชัน

ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน​

ใช้งานบนเว็บไซต์

https://elibrary-stoulib.cu-elibrary.com