บริการสอน/แนะนำการค้นคว้าทางวิชาการ​แบบเผชิญหน้า

บริการสอน/แนะนำการค้นคว้าทางวิชาการ​แบบเผชิญหน้า เป็นบริการที่ช่วยให้นักศึกษา และบุคลากรสามารถใช้สื่อการศึกษาและบริการห้องสมุดได้อย่างคุ้มค่าและเพิ่มทักษะการค้นคว้าทางวิชาการ จัดอบรมที่ห้องสมุดส่วนกลาง ณ ที่ทำการมหาวิทยาลัย ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00-16.00 น. หรือตามคำขอ

หมายเหตุ: ติดต่อขอนัดวัน เวลา เพื่อเข้าอบรมล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วัน

บริการสอน/แนะนำการค้นคว้าทางวิชาการ​

บริการสอน/แนะนำการค้นคว้าทางวิชาการ​


ข้อมูลผู้เข้าอบรม


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม