ต.ค. 61
พ.ย. 61
ธ.ค. 61
ม.ค. 62
ก.พ. 62
มี.ค. 62
เม.ย. 62
พ.ค. 62
มิ.ย. 62
ก.ค. 62
หน่วยนับ
สื่อตีพิมพ์
- หนังสือภาษาไทย97,40697,49497,62297,69697,83698,30898,36398,40398,43298,526เล่ม
- หนังสือภาษาอังกฤษ74,50174,50274,71074,84174,98375,08875,12275,13175,13375,141เล่ม
- เอกสารการสอนชุดวิชา35,81335,81335,81335,81336,07336,07336,07336,07336,07336,088เล่ม
- วิทยานิพนธ์13,93413,96613,97813,98213,99914,01114,01714,02714,04914,049เล่ม
- วารสารภาษาไทย280280280280280280280280280280ชื่อ
- วารสารภาษาอังกฤษ200200200200200200200200200200ชื่อ
- หนังสือพิมพ์19191919191919191919ชื่อ
สื่อไม่ตีพิมพ์
- ฐานข้อมูลออนไลน์27272719191919191919ชื่อ
- สื่อโสตทัศน์23,25923,25923,25923,33323,34723,36123,37123,37323,38123,381ชื่อ
- ฐานข้อมูลซีดีรอม1,9301,9301,9301,9351,9351,9481,9481,94819481,948ชื่อ
บริการ
- ผู้ใช้บริการภายใน7,0958,3987,5046,8536,5136,3264,7066,6195,6207,580คน
- ผู้ใช้บริการภายนอก31793743374434413242คน
- บริการยืม4,5764,3514,4364,3224,6964,2013,0693,7233,3654,014ชิ้น
- บริการคืน2,9863,1832,4062,4012,5332,6171,5452,3352,0042,330ชิ้น
- บริการระหว่างห้องสมุด22109675251410เล่ม
- บริการค้นคว้าบัณฑิตศึกษา85106761698554284958113เรื่อง
- บริการนำส่งเอกสารบัณฑิตศึกษา853636262484422054เรื่อง