หนังสือ

สิ่งพิมพ์ที่มีเนื้อหาครอบคลุมเรื่องราวและความรู้ในสาขาวิชาต่าง ๆ แบ่งออกเป็นหนังสือวิชาการประเภทตำราที่ให้ความรู้เฉพาะ ความรู้พื้นฐานของสาขาวิชา หรือความรู้ทั่วไป ประเภทสารคดี และบันเทิงคดี

รายชื่อทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด
ตามสาขาวิชา

รายชื่อทรัพยากรสารสนเทศภายในห้องสมุด จำแนกตาม 12 สาขาวิชา

รายชื่อหนังสือใหม่

รายชื่อหนังสือใหม่ที่น่าสนใจของห้องสมุด มสธ.

รายชื่อหนังสือน่าอ่าน

แนะนำรายชื่อหนังสือน่าอ่านของห้องสมุด

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่น่าสนใจ

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ โดยครอบคลุมทุกสาขาวิชา กว่า 200,000 ชื่อเรื่อง

สื่ออ้างอิงที่น่าสนใจ

สารสนเทศที่จัดทำขึ้นเพื่อให้เป็นแหล่งค้นคว้าหาข้อเท็จจริงที่เชื่อถือได้และนำไปประกอบหรืออ้างอิง มีการจัดเรียงเนื้อหาอย่างมีระบบตามลำดับอักษร

นิเทศศาสตร์อาเซียน

สารสนเทศด้านนิเทศศาสตร์อาเซียน ที่จัดให้บริการในห้องสมุด มสธ.

เสนอจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ

ห้องสมุด มสธ. เพิ่มช่องทางการเสนอจัดหาทรัพยากรสารสนเทศสำหรับสมาชิกห้องสมุดอีก 2 ช่องทาง ดังนี้

1. คัดเลือกหนังสือจากร้านที่จำหน่าย

ห้องสมุด มสธ. ได้จัดการคัดเลือกหนังสือจากร้านที่จำหน่าย ซึ่งเป็นการประสานงานร่วมระหว่างร้านจำหน่ายหนังสือกับห้องสมุด มสธ. เพื่อเพิ่มช่องทางการคัดเลือกหนังสือจากร้านที่จำหน่ายโดยตรง ซึ่งมีร้านที่เข้าร่วมในระยะแรกจำนวน 6 ร้าน ดังต่อไปนี้
ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อาคารวิทยกิตติ์ ชั้น G ซอย จุฬาลงกรณ์ 64 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์: 02-255-4433

ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ถนนพหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์: 02-942-8063-6

ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สาขาท่าพระจันทร์
อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ
โทรศัพท์: 02-613-3890
โทรศัพท์: 02-221-0633

สาขาศูนย์ธรรมศาสตร์ รังสิต
ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทรศัพท์: 02-564-4438

ร้านหนังสือ Kinokuniya

สาขาสยามพารากอน
309-314 อาคาร สยามพารากอน ถนนพระรามที่ 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์: 02-610-9500

สาขาเอ็มควอเทียร์
693-695 Sukhumvit Road แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์: 02 003 6507

ศูนย์หนังสือสื่อภาษา สาขาเมืองทองธานี

164/33-38 ถ.เมืองทองธานี ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
โทรศัพท์: 02-942-8063-6

ร้านหนังสือ P. B. For Book

ทางคู่ขนานทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 347 ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองปทุมธานี ปทุมธานี 12000
โทรศัพท์: 02-977-9600

วิธีดำเนินการ

 1. สมาชิกห้องสมุด มสธ. คัดเลือกหนังสือที่มีจำหน่ายในร้านค้า 6 แห่ง (รายละเอียดด้านล่าง) และแจ้งให้ผู้ขายทราบว่าจะคัดเลือกหนังสือเข้าห้องสมุด
 2. สมาชิกห้องสมุด มสธ. กรอกแบบฟอร์มการคัดเลือกหนังสือ (ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม) หรือขอรับได้จากร้านค้า
 3. ร้านจำหน่ายหนังสือแจ้งรายชื่อหนังสือที่คัดเลือกให้หน่วยจัดหาทรัพยากรทางอีเมล
 4. หน่วยจัดหาทรัพยากรตรวจสอบฉบับซ้ำกับฐานข้อมูลทรัพยากรของห้องสมุด ในกรณีที่มีให้บริการแล้ว จะแจ้งให้สมาชิกห้องสมุด มสธ. ทราบเพื่อขอใช้บริการ
 5. ในกรณีที่เป็นหนังสือยังไม่มีให้บริการในห้องสมุด จะยืนยันสั่งซื้อกับร้านจำหน่าย
 6. หน่วยจัดหาทรัพยากรแจ้งผลการสั่งซื้อให้สมาชิกห้องสมุด มสธ. ทราบ

2. เสนอจัดหาทรัพยากรสารสนเทศผ่านหน้าเว็บไซต์ห้องสมุด

2. ลงชื่อเข้าใช้บัญชีของคุณ (Log in to your account)

 • เข้าสู่ระบบ(Login)โดยใช้รหัสหน้าบัตรสมาชิกห้องสมุด
 • ใส่รหัสผ่าน (Password)โดยใช้รหัสหลังบัตรในส่วนที่เป็น 2nd Patron ID

4. กรอกข้อมูลรายละเอียดทรัพยากรสารสนเทศที่ต้องการเสนอจัดหา (Fill out the required library resources detail) โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อทรัพยากรสารสนเทศที่มีให้บริการในห้องสมุดก่อนเสนอจัดหาได้ที่ https://opac01.stou.ac.th

เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้ว คลิกที่ปุ่ม ส่งรายชื่อทรัพยากรสารสนเทศที่ต้องการเสนอจัดหา (Submit your suggestions)

5. คุณสามารถตรวจสอบสถานะการเสนอจัดหาทรัพยากรสารสนเทศได้ที่ การเสนอจัดหาทรัพยากรสารสนเทศของคุณ (your library resourcesuggestions)

สถานะการเสนอจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ

 • Requested รอตรวจสอบ
 • Checked by the library ได้รับรายชื่อทรัพยากรสารสนเทศที่เสนอจัดหาแล้วและอยู่ระหว่างตรวจสอบข้อมูลกับร้านค้า/สำนักพิมพ์
 • Accepted by the library สั่งซื้อแล้ว (หากเป็นหนังสือที่สั่งจากต่างประเทศจะใช้เวลาประมาณ 45 วัน หลังการยืนยันการสั่งซื้อ)
 • Suggestion declined ปฏิเสธการสั่งซื้อ โดยเจ้าหน้าที่จะระบุเหตุผลให้ผู้เสนอจัดหาทราบ เช่น ไม่มีตัวเล่มจำหน่าย
 • Received ห้องสมุดได้รับตัวเล่มแล้ว