ข่าวห้องสมุดย้อนหลัง

สำนักบรรณสารสนเทศมอบหนังสือให้ห้องสมุดศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอไทรน้อย และห้องสมุดศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านตาชา-ยายสาคลองห้าร้อย จังหวัดนนทบุรี