ข่าวห้องสมุดที่น่าสนใจ

ข่าวประชาสัมพันธ์
ห้องพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี ของ มสธ. ได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติด้านพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ไทยดีเด่น “รางวัลพิพิธภัณฑ์ไทยสรรเสริญ” ประจำปี 2565

เชิญตอบแบบสำรวจการใช้บริการห้องสมุด เพื่อปรับปรุงการบริการห้องสมุดให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น