กรุงเทพฯ...เมืองแม่น้ำ

      

       กรุงเทพฯ เป็นเมืองหลวงมาตั้งแต่ พ.ศ. 2325 มีแม่น้ำเจ้าพระยาไหลผ่าน ในสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว กรุงเทพฯ เป็นเมืองท่าที่สำคัญเมืองเดียว ตั้งอยู่เหนือปากแม่น้ำเจ้าพระยาราว 20 ไมล์ (32 กิโลเมตร) แม่น้ำเจ้าพระยาตอนผ่านกรุงเทพฯ กว้างประมาณ 300 เมตรแม่น้ำเจ้าพระยาหน้าวัดอรุณราชวราราม

เรือสำเภาที่ปากน้ำ
   
   

เรือสินค้าและเรือขนส่ง

สะพานพระพุทธยอดฟ้า