ล่องคลองท่องเวนิสตะวันออก

      

       คลองในสมัยก่อนนอกจากเป็นทางระบายน้ำแล้ว ยังเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจที่สงบร่มเย็น สวยงาม ในสมัยรัชกาลที่ 4 แม้จะมีการตัดถนนมาก ก็เป็นถนนที่มีคลองอยู่สองข้างทาง เพราะขุดดินขึ้นมาถมเป็นถนน ริมคลองปลูกต้นไม้ใหญ่ เช่น ก้ามปู ยางอินเดีย ทำให้ถนนร่มรื่น ช่วยยึดดินให้แน่น กรองอากาศเสีย บรรเทาเสียงจากรถยนต์ คลองในกรุงเทพฯสมัยนั้น เช่น คลองโอ่งอ่าง คลองหลอด คลองบางลำพู คลองมหานาค คลองพระโขนง คลองแสนแสบ (คลองบางขนาก) คลองถนนตรง คลองสีลม คลองเจริญ คลองสาธร (เชื่อมแม่น้ำเจ้าพระยากับคลองหัวลำโพง) คลองผดุงกรุงเกษม คลองเปรมประชากร คลองนครเนื่องเขต คลองประเวศบุรีรมย์ คลองหัวลำโพง คลองราชดำริ (ขุดขนานถนนราชดำริ) คลองไผ่สิงโต(เชื่อมคลองราชดำริกับคลองเตย) คลองสามเสนคลองโอ่งอ่าง

คลองมหานาค
   
   

คลองบางลำพู  คลองโอ่งอ่าง  และคลองมหานาค

คลองสาธร
   
   

คลองแสนแสบ