ตลาดน้ำยามย้อนยุค

      

       เมื่อมีแม่น้ำลำคลอง ย่อมต้องมีการสัญจรและค้าขายทางน้ำ จึงมีตลาดน้ำ หรือเดิมเรียกตลาดท้องน้ำ มีทั้งเรือเล็กเรือใหญ่ เรือบรรทุกของสวนมีเรือกระแชง เรือสำปั้น สินค้าส่วนมากเป็นพืชผัก ผลไม้ มะพร้าว น้ำตาล หมากพลู ยาตั้ง กัญชา ข้าวแกง ขนมจีน ก๋วยเตี๋ยว กาแฟ ขนม

       ระหว่างคลองบางกระบือ มาจนเลยบางคอแหลมไปทางใต้ ใกล้โรงกลั่นน้ำมัน มีท่าเรือ มีเรือเดินสมุทร เรือใบ เรือโต๊ะจ้าย เรือลำเลียง บางลำจอดที่ท่า บางลำทอดสมอกลางแม่น้ำ ปกคลุมด้วยควันที่มาจากโรงสี โรงเลื่อย มีเรือกลไฟ เรือข้าว เรือตะเภา เรือยนตร์ เรือจ้าง เรือสำปั้นขึ้นล่องเสมอ เรือที่เข้ามาค้าขายสินค้าในสมัยนั้น ส่วนใหญ่เป็นเรืออังกฤษ นอกจากนั้นเป็นเรือนอร์เวย์ สยาม ญี่ปุ่น เดนมาร์ค ฮอลแลนด์ จีน และฝรั่งเศส สินค้าออกที่สำคัญ คือข้าว ไม้สัก สินค้าเข้า คือผ้า ด้าย เครื่องเหล็ก เครื่องจักร อาหารกระป๋อง น้ำมัน สินค้าบางส่วน นำมาทางรถไฟ บางส่วนนำล่องเรือตามคลอง เรือกลไฟเปิดหวูดขอทาง เรือโยงลากจูงเรือเอี้ยมจุ้นที่บรรทุกสินค้าไปส่งปลายทาง บรรทุกข้าวไปส่งโรงสีที่อยู่ตามริมน้ำ บางทีจะมีโพงพางปักตามริมแม่น้ำเพื่อดักปลา นี่คือภาพชีวิตริมแม่น้ำเจ้าพระยาในยุคนั้นตลาดน้ำคลองมหานาค

เรือสำปั้น
   
   

บ้านริมน้ำ

ริมน้ำ
   
   

เรือโดยสาร

คลองโอ่งอ่างสะพานดำรงสถิต
   
   

เรือสำเภาที่ปากน้ำ

ตาชั่งโบราณ
   
   

ตลาดหัวตะเข้คลองประเวศบุรีรมย์