แลบ้านผ่านถนน

      

       บ้านเรือนในกรุงเทพฯ มักจะทำด้วยไม้ แต่เมื่อบ้านเมืองเจริญขึ้น บ้านเรือนก็ก่อด้วยอิฐฉาบปูน วัดวาอาราม วิหารเจดีย์ วัดพระแก้ว วัดเบญจมบพิตร วัดสุทัศน์เทพวราราม วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ล้วนงดงามเรืองรองจากพระบรมมหาราชวังไปถึงพระราชวังดุสิต ถนนกว้างขวางปลูกต้นไม้สวยงาม มีสวน สถานที่พักผ่อน เช่น สวนดุสิต สวนลุมพินี สวนสราญรมย์ ราชตฤณมัยสมาคม ราชกรีฑาสโมสร พาหนะตามถนนได้แก่รถราง รถยนตร์ รถม้า รถลาก รถจักรยาน ผู้คนไปมาทั้งกลางวันกลางคืน ยามกลางคืน ถนนทุกสาย ร้านรวงมีไฟฟ้าสว่างไสวดุจกลางวัน ริมถนนในพระนครนี้ มีท่อประปาเปิดน้ำให้ใช้สำหรับสาธารณประโยชน์ ปลูกต้นไม้ร่มรื่นสองฟากฝั่งสะพานผ่านฟ้า

ถนนเจริญกรุง
   
   

พระที่นั่งอนันตสมาคมถ่ายจากสวนดุสิต

รถเจ๊กสมัยรัชกาลที่ 5
   
   

พระราชวังสราญรมย์และตึกกระทรวงการต่างประเทศ

สะพานดำรงสถิต
   
   

โรงแรมโอเรียนเต็ล

โรงแรมพระราชวังพญาไท
   
   

ภูเขาทองสมัยรัชกาลที่ 5

วัดเบญจมบพิตร  ปี  2476
   
   

โรงแรมรอยัล  ปี  1933