รถราง...อดีตที่หายลับ

      

       รถราง เป็นพาหนะทางบกที่เป็นที่นิยมสำหรับผู้ที่ไม่ใช้รถยนตร์ส่วนตัว รถรางมีสองชั้น ชั้นหนึ่งมีเบาะผ้าหุ้มสีขาว มีลูกกรงกั้น นั่งได้หกคน ชั้นสองมีที่นั่งมากขึ้น เป็นไม้ตีระแนง พอรถถึงปลายทาง ผู้โดยสารลงหมด คนเก็บตั๋วจะยกลูกกรงกั้นออกเปลี่ยนไปไว้อีกด้านหนึ่ง หัวรถหรือท้ายรถดูที่เบาะนั่งสำหรับชั้นหนึ่ง คนขับยืนขับ มีกระดิ่งอยู่ใต้เท้าให้คนขับเหยียบ เสียงดังกระเด็งๆ รถวิ่งในราง จำกัดความเร็ว ไม่ต้องรีบร้อน จึงไม่มีอุบัติเหตุว
รถราง