แหล่งชุมชนอินเดีย

      

       พาหุรัดเป็นแหล่งค้าผ้าโดยมีพ่อค้าชาวอินเดียเปิดกิจการค้าผ้าที่สั่งจากต่างประเทศทั้งยุโรป อเมริกา และอินเดีย ผ้าที่ได้รับความนิยมมีทั้งชีฟอง ลูกไม้อย่างดี กลุ่มชาวอินเดียเหล่านี้รักษาขนบประเพณี วิถีชีวิตความเป็นอยู่ดั้งเดิมไว้อย่างดี โดยมีคุรุทวาระศรีคุรุสิงห์สภา เป็นศาสนสถานสำคัญที่รวมใจชาวซิกข์ ตามตรอกซอยยังมีชาวฮินดู มุสลิม นอกจากขายผ้า อาหาร เครื่องเทศ ข้าวของสำหรับประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ยังมีร้านขายที่นอนหมอนมุ้งเก่าแก่ มีโรงงานทำที่นอนนุ่นแห่งแรกของประเทศ ซึ่งทำมาตั้งแต่ ปี 2460
คุรุทวาระ