ตัดเสื้อผ้า...ต้องมามิ่งเมือง

      

       ประมาณปี 2468-2469 เกิดตลาดที่เป็นตึกคอนกรีตในย่านวังบูรพา เป็นตลาดค้าผ้าที่จำลองแบบตลาดในตะวันออกกลาง เป็นรูปตัวยู มีห้องแถวแบ่งเป็นล็อกหันหน้าเข้าหากัน ตรงกลางเป็นลานโล่ง มีแผงขายสินค้า ตัดเย็บเสื้อผ้าเรียงรายเป็นแถว ออกแบบโดยสถาปนิกชาวอิตาลี มาริโอ ตามานโญ เรียกว่าตลาดมิ่งเมือง เป็นแหล่งรับตัดเย็บเสื้อผ้า ด้านหน้าเป็นห้างรัตนมาลา ปัจจุบันตลาดมิ่งเมืองถูกรื้อ สร้างเป็นศูนย์การค้าดิโอลด์สยามพลาซ่าวังบูรพา

ตลาดมิ่งเมือง
   
   

ห้างรัตนมาลา  ด้านหน้าตลาดมิ่งเมือง

ห้างรัตนมาลา  ด้านหน้าตลาดมิ่งเมือง